آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Centronic & SCSI connectors / کانکتورهای اسکازی و سنترونیک
×