آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
EH Terminal

EH Terminal

پین کانکتور EH

750

PDF EH Terminal
EH 02 Female

EH 02 Female

کانکتور EH 2.5mm

2

1500

PDF EH 02 Female
EH 03 Female

EH 03 Female

کانکتور EH 2.5mm

3

2250

PDF EH 03 Female
EH 04 Female

EH 04 Female

کانکتور EH 2.5mm

4

3000

PDF EH 04 Female
EH 04 MALE ST

EH 04 MALE ST

کانکتور EH 2.54mm

4

3000

EH 04 MALE ST
EH 05 Female

EH 05 Female

کانکتور EH 2.5mm

5

3750

PDF EH 05 Female
EH 06 Female

EH 06 Female

کانکتور EH 2.5mm

6

4500

PDF EH 06 Female
EH Terminal

EH Terminal پین کانکتور EH

پین :
نقشه فنی:
EH 02 Female

EH 02 Female کانکتور EH 2.5mm

پین : 2
نقشه فنی:
EH 03 Female

EH 03 Female کانکتور EH 2.5mm

پین : 3
نقشه فنی:
EH 04 Female

EH 04 Female کانکتور EH 2.5mm

پین : 4
نقشه فنی:
EH 04 MALE ST

EH 04 MALE ST کانکتور EH 2.54mm

پین : 4
نقشه فنی:
EH 05 Female

EH 05 Female کانکتور EH 2.5mm

پین : 5
نقشه فنی:
EH 06 Female

EH 06 Female کانکتور EH 2.5mm

پین : 6
نقشه فنی:
×