آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Right Angle plug

Right Angle plug

DMR-XX-XXX-213

20

PDF Right Angle plug
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-214

20

PDF Vertical female
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-215

20

PDF Vertical female
Right Angle plug

Right Angle plug

DMR-XX-XXX-207

32

PDF Right Angle plug
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-208

32

PDF Vertical female
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-209

32

PDF Vertical female
Right Angle plug

Right Angle plug

DMR-XX-XXX-201

64

PDF Right Angle plug
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-202

64

PDF Vertical female
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-203

64

PDF Vertical female
Right Angle plug

Right Angle plug DMR-XX-XXX-213

پین : 20
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-214

پین : 20
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-215

پین : 20
نقشه فنی:
Right Angle plug

Right Angle plug DMR-XX-XXX-207

پین : 32
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-208

پین : 32
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-209

پین : 32
نقشه فنی:
Right Angle plug

Right Angle plug DMR-XX-XXX-201

پین : 64
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-202

پین : 64
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-203

پین : 64
نقشه فنی:
×