آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
USB Micro male(cable)

USB Micro male(cable)

کانکتور USB

3

5000

PDF USB Micro male(cable)
USB mini-type B-Female- SMT

USB mini-type B-Female- SMT

کانکتور USB

5

2500

PDF USB mini-type B-Female- SMT
USB mini-type B-Female- ST

USB mini-type B-Female- ST

کانکتور USB

5

1800

PDF USB mini-type B-Female- ST
USB mini-type B-Female- RA

USB mini-type B-Female- RA

کانکتور USB

5

1500

PDF USB mini-type B-Female- RA
USB mini-type B-male(cable)

USB mini-type B-male(cable)

کانکتور USB

5

4000

USB mini-type B-male(cable)
USB Micro female-SMD

USB Micro female-SMD

کانکتور USB

5

3000

PDF USB Micro female-SMD
USB Micro male(cable)

USB Micro male(cable) کانکتور USB

پین : 3
نقشه فنی:
USB mini-type B-Female- SMT

USB mini-type B-Female- SMT کانکتور USB

پین : 5
نقشه فنی:
USB mini-type B-Female- ST

USB mini-type B-Female- ST کانکتور USB

پین : 5
نقشه فنی:
USB mini-type B-Female- RA

USB mini-type B-Female- RA کانکتور USB

پین : 5
نقشه فنی:
USB mini-type B-male(cable)

USB mini-type B-male(cable) کانکتور USB

پین : 5
نقشه فنی:
USB Micro female-SMD

USB Micro female-SMD کانکتور USB

پین : 5
نقشه فنی:
×