واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

2000 10 Phl 2.54mm- 10 ST باکس هدر قفلدار Phl 2.54mm- 10 ST باکس هدر قفلدار
2100 10 Phl 2.54mm- 10 RA Phl 2.54mm- 10 RA
1587 14 Phl 2.54mm- 14 ST Phl 2.54mm- 14 ST
2300 14 Phl 2.54mm- 14 RA Phl 2.54mm- 14 RA
2100 16 Phl 2.54mm- 16 ST Phl 2.54mm- 16 ST
2800 16 Phl 2.54mm- 16 RA Phl 2.54mm- 16 RA
3200 20 Phl 2.54mm- 20 ST Phl 2.54mm- 20 ST
3300 20 Phl 2.54mm- 20 RA Phl 2.54mm- 20 RA
3200 26 Phl 2.54mm- 26 ST Phl 2.54mm- 26 ST
3300 26 Phl 2.54mm- 26 RA Phl 2.54mm- 26 RA
4000 30 Phl 2.54mm- 30 ST Phl 2.54mm- 30 ST
5000 30 Phl 2.54mm- 30 RA Phl 2.54mm- 30 RA
34 Phl 2.54mm- 34 ST Phl 2.54mm- 34 ST
5000 34 Phl 2.54mm- 34 RA Phl 2.54mm- 34 RA
40 Phl 2.54mm- 40 ST Phl 2.54mm- 40 ST
5000 40 Phl 2.54mm- 40 RA Phl 2.54mm- 40 RA
3967 50 Phl 2.54mm- 50 ST Phl 2.54mm- 50 ST
4761 50 Phl 2.54mm- 50 RA Phl 2.54mm- 50 RA
5290 60 Phl 2.54mm- 60 ST Phl 2.54mm- 60 ST
6348 60 Phl 2.54mm- 60 RA Phl 2.54mm- 60 RA
6612 64 Phl 2.54mm- 64 ST Phl 2.54mm- 64 ST
6877 64 Phl 2.54mm- 64 RA Phl 2.54mm- 64 RA

Contact Us:

Manager:

R.Sedghitabar

Tel:

66735682 - 66757284

Fax:

66735682

Cell Phone:

09120316102

Email:

AsAelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram