آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Micro sim

Micro sim

With door

6

PDF Micro sim
Micro sim- 7pin سوکت سیمکارت میکرو

Micro sim- 7pin سوکت سیمکارت میکرو

Push-push

7

20000

PDF Micro sim- 7pin سوکت سیمکارت میکرو
Micro sim normally

Micro sim normally

push pull

8

PDF Micro sim normally
Micro sim

Micro sim With door

پین : 6
نقشه فنی:
Micro sim normally

Micro sim normally push pull

پین : 8
نقشه فنی:
×