واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

1827 02 With 20cm wire ZH 1.5mm- 02 Female(سیمدار) ZH 1.5mm- 02 Female(سیمدار)
2746 03 With 20cm wire ZH 1.5mm- 03 Female(سیمدار) ZH 1.5mm- 03 Female(سیمدار)
3661 04 With 20cm wire ZH 1.5mm- 04 Female(سیمدار) ZH 1.5mm- 04 Female(سیمدار)
4574 05 With 20cm wire ZH 1.5mm- 05 Female(سیمدار) ZH 1.5mm- 05 Female(سیمدار)
5492 06 With 20cm wire ZH 1.5mm- 06 Female(سیمدار) ZH 1.5mm- 06 Female(سیمدار)
6407 07 With 20cm wire ZH 1.5mm- 07 Female(سیمدار) ZH 1.5mm- 07 Female(سیمدار)
7322 08 With 20cm wire ZH 1.5mm- 08 Female(سیمدار) ZH 1.5mm- 08 Female(سیمدار)
8239 09 With 20cm wire ZH 1.5mm- 09 Female(سیمدار) ZH 1.5mm- 09 Female(سیمدار)
9154 10 With 20cm wire ZH 1.5mm- 10 Female(سیمدار) ZH 1.5mm- 10 Female(سیمدار)
10985 12 With 20cm wire ZH 1.5mm- 12 Female(سیمدار) ZH 1.5mm- 12 Female(سیمدار)

Contact Us:

Manager:

R.Sedghitabar

Tel:

66735682 - 66757284

Fax:

66735682

Cell Phone:

09120316102

Email:

AsAelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram