آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
USB2.0,type A-male-RA

USB2.0,type A-male-RA

کانکتور USB

4

2500

PDF USB2.0,type A-male-RA
USB2.0,type A-male(midle on the board)-SMT

USB2.0,type A-male(midle on the board)-SMT

کانکتور USB

4

2000

USB2.0,type A-male(midle on the board)-SMT
USB2.0,type A-male(on the board)-SMT

USB2.0,type A-male(on the board)-SMT

کانکتور USB

4

2000

PDF USB2.0,type A-male(on the board)-SMT
USB2.0,type A-male(cable)

USB2.0,type A-male(cable)

کانکتور USB

4

4500

PDF USB2.0,type A-male(cable)
USB2.0,type A-female(cable)

USB2.0,type A-female(cable)

کانکتور USB

4

4500

USB2.0,type A-female(cable)
USB type B-Female-RA

USB type B-Female-RA

کانکتور USB

4

3500

PDF USB type B-Female-RA
USB type B-Female-ST

USB type B-Female-ST

کانکتور USB

4

4500

PDF USB type B-Female-ST
USB type B-male(cable)

USB type B-male(cable)

کانکتور USB

4

4500

PDF USB type B-male(cable)
USB2.0,type A female-ST

USB2.0,type A female-ST

کانکتور USB

4

2500

PDF USB2.0,type A female-ST
USB2.0,type A female-RA

USB2.0,type A female-RA

کانکتور USB

4

2500

PDF USB2.0,type A female-RA
USB2.0,type A female(short)-RA

USB2.0,type A female(short)-RA

کانکتور USB

4

3500

PDF USB2.0,type A female(short)-RA
USB2.0,type A female-SMT

USB2.0,type A female-SMT

کانکتور USB

4

2500

PDF USB2.0,type A female-SMT
USB2.0,type A female(UP)-RA

USB2.0,type A female(UP)-RA

کانکتور USB

4

6000

PDF USB2.0,type A female(UP)-RA
USB2.0,type A female(Double)-RA

USB2.0,type A female(Double)-RA

کانکتور USB

8

7000

PDF USB2.0,type A female(Double)-RA
USB2.0,type A-male-RA

USB2.0,type A-male-RA کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB2.0,type A-male(cable)

USB2.0,type A-male(cable) کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB2.0,type A-female(cable)

USB2.0,type A-female(cable) کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB type B-Female-RA

USB type B-Female-RA کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB type B-Female-ST

USB type B-Female-ST کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB type B-male(cable)

USB type B-male(cable) کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB2.0,type A female-ST

USB2.0,type A female-ST کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB2.0,type A female-RA

USB2.0,type A female-RA کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB2.0,type A female(short)-RA

USB2.0,type A female(short)-RA کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB2.0,type A female-SMT

USB2.0,type A female-SMT کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB2.0,type A female(UP)-RA

USB2.0,type A female(UP)-RA کانکتور USB

پین : 4
نقشه فنی:
USB2.0,type A female(Double)-RA

USB2.0,type A female(Double)-RA کانکتور USB

پین : 8
نقشه فنی:
×