آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
1.27mm Picoflex type Straight DIP

1.27mm Picoflex type Straight DIP

pfci01-xxxx

1.27mm Picoflex type Straight DIP
1.27mm Picoflex type Straight DIP With Peg

1.27mm Picoflex type Straight DIP With Peg

pfci01-xxxx

1.27mm Picoflex type Straight DIP With Peg
1.27mm Picoflex type Angle DIP

1.27mm Picoflex type Angle DIP

pfci01-xxxx

1.27mm Picoflex type Angle DIP
1.27mm Picoflex type SMT with peg

1.27mm Picoflex type SMT with peg

pfci01-xxxx

1.27mm Picoflex type SMT with peg
1.27mm Picoflex type IDC

1.27mm Picoflex type IDC

pfci01-xxxx

1.27mm Picoflex type IDC
1.27mm Picoflex type Straight DIP
پین :
نقشه فنی:
1.27mm Picoflex type Angle DIP
پین :
نقشه فنی:
1.27mm Picoflex type SMT with peg
پین :
نقشه فنی:
1.27mm Picoflex type IDC
پین :
نقشه فنی:
×