آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
سیم افشان قرمز 0.25mm

سیم افشان قرمز 0.25mm

قرمز 0.25mm

260000

سیم افشان قرمز 0.25mm
سیم افشان مشکی 0.25mm

سیم افشان مشکی 0.25mm

مشکی 0.25

260000

سیم افشان مشکی 0.25mm
سیم افشان زرد 0.25mm

سیم افشان زرد 0.25mm

زرد 0.25mm

260000

سیم افشان زرد 0.25mm
سیم افشان سفید 0.25mm

سیم افشان سفید 0.25mm

سفید 0.25mm

260000

سیم افشان سفید 0.25mm
سیم افشان سبز 0.25mm

سیم افشان سبز 0.25mm

سبز 0.25mm

260000

سیم افشان سبز 0.25mm
سیم افشان آبی 0.25mm

سیم افشان آبی 0.25mm

آبی 0.25mm

260000

سیم افشان آبی 0.25mm
سیم افشان نارنجی 0.25mm

سیم افشان نارنجی 0.25mm

نارنجی 0.25mm

260000

سیم افشان نارنجی 0.25mm
سیم افشان بنفش 0.25mm

سیم افشان بنفش 0.25mm

بنفش 0.25mm

260000

سیم افشان بنفش 0.25mm
سیم افشان طوسی 0.25mm

سیم افشان طوسی 0.25mm

طوسی 0.25mm

260000

سیم افشان طوسی 0.25mm
سیم افشان قهوه ایی 0.25mm

سیم افشان قهوه ایی 0.25mm

قهوه ایی 0.25mm

260000

سیم افشان قهوه ایی 0.25mm
سیم افشان صورتی 0.25mm

سیم افشان صورتی 0.25mm

صورتی 0.25mm

260000

سیم افشان صورتی 0.25mm
×