آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
JAE- 2.5mm- 02 female(سیمدار)

JAE- 2.5mm- 02 female(سیمدار)

with 20cm wire(آیفونی)

2

2400

PDF JAE- 2.5mm- 02 female(سیمدار)
JAE- 2.5mm- 04 female(سیمدار)

JAE- 2.5mm- 04 female(سیمدار)

with 20cm wire(آیفونی)

4

4800

PDF JAE- 2.5mm- 04 female(سیمدار)
JAE- 2.5mm- 02 female(سیمدار)

JAE- 2.5mm- 02 female(سیمدار) with 20cm wire(آیفونی)

پین : 2
نقشه فنی:
JAE- 2.5mm- 04 female(سیمدار)

JAE- 2.5mm- 04 female(سیمدار) with 20cm wire(آیفونی)

پین : 4
نقشه فنی:
×