آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
D-SUB Female Dual Row IDC Inner Button Type

D-SUB Female Dual Row IDC Inner Button Type

DIDC01-FXXXXX

PDF D-SUB Female Dual Row IDC Inner Button Type
D-SUB male Dual Row IDC Inner Button Type

D-SUB male Dual Row IDC Inner Button Type

DIDC01-MXXXXX

PDF D-SUB male Dual Row IDC Inner Button Type
D-SUB 9 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type

D-SUB 9 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type

DIDC02-M9XXX

9

18000

PDF D-SUB 9 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type
D-SUB 9 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type

D-SUB 9 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type

DIDC02-F09XXX

9

18000

PDF D-SUB 9 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type
D-SUB 15 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type

D-SUB 15 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type

DIDC02-M15XXX

15

9200

PDF D-SUB 15 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type
D-SUB 15 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type

D-SUB 15 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type

DIDC02-F15XXX

15

23000

PDF D-SUB 15 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type
D-SUB 25 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type

D-SUB 25 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type

DIDC02-F25XXX

25

9200

PDF D-SUB 25 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type
D-SUB 25 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type

D-SUB 25 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type

DIDC02-M25XXX

25

12000

PDF D-SUB 25 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type
D-SUB 37 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type

D-SUB 37 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type

DIDC02-M37XXX

37

PDF D-SUB 37 Pin Male Dual Row IDC Inner Button Type
D-SUB 37 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type

D-SUB 37 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type

DIDC02-F37XXX

37

PDF D-SUB 37 Pin Female Dual Row IDC Inner Button Type
×