آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
D-SUB TO D-SUB ADAPTER

D-SUB TO D-SUB ADAPTER

DBDB-XXXXXXXX

PDF D-SUB TO D-SUB ADAPTER
RJ45 TO D-SUB ADAPTER

RJ45 TO D-SUB ADAPTER

DBRJ-XXXXXXXX

PDF RJ45 TO D-SUB ADAPTER
MINI GENDER CHANGER 9 pin male to male

MINI GENDER CHANGER 9 pin male to male

MIDBDB-0909XXX

9

11520

PDF MINI GENDER CHANGER 9 pin male to male
MINI GENDER CHANGER 9 pin male to female

MINI GENDER CHANGER 9 pin male to female

MIDBDB-0909XXX

9

11520

PDF MINI GENDER CHANGER 9 pin male to female
MINI GENDER CHANGER 9 pin female to female

MINI GENDER CHANGER 9 pin female to female

MIDBDB-0909XXX

9

11520

PDF MINI GENDER CHANGER 9 pin female to female
MINI GENDER CHANGER 15 pin 3 raw female to female

MINI GENDER CHANGER 15 pin 3 raw female to female

MIDBDB-1515XXX

15

PDF MINI GENDER CHANGER 15 pin 3 raw female to female
MINI GENDER CHANGER 15 pin 3 raw male to female

MINI GENDER CHANGER 15 pin 3 raw male to female

MIDBDB-1515XXX

15

PDF MINI GENDER CHANGER 15 pin 3 raw male to female
MINI GENDER CHANGER 15 pin 3 raw male to male

MINI GENDER CHANGER 15 pin 3 raw male to male

MIDBDB-1515XXX

15

PDF MINI GENDER CHANGER 15 pin 3 raw male to male
MINI GENDER CHANGER 15 pin female to female

MINI GENDER CHANGER 15 pin female to female

MIDBDB-1515XXX

15

PDF MINI GENDER CHANGER 15 pin female to female
MINI GENDER CHANGER 15 pin male to female

MINI GENDER CHANGER 15 pin male to female

MIDBDB-1515XXX

15

PDF MINI GENDER CHANGER 15 pin male to female
MINI GENDER CHANGER 15 pin male to male

MINI GENDER CHANGER 15 pin male to male

MIDBDB-1515XXX

15

PDF MINI GENDER CHANGER 15 pin male to male
MINI GENDER CHANGER 25 pin male to male

MINI GENDER CHANGER 25 pin male to male

MIDBDB-2525XXX

25

PDF MINI GENDER CHANGER 25 pin male to male
MINI GENDER CHANGER 25 pin male to female

MINI GENDER CHANGER 25 pin male to female

MIDBDB-2525XXX

25

PDF MINI GENDER CHANGER 25 pin male to female
MINI GENDER CHANGER 25 pin female to female

MINI GENDER CHANGER 25 pin female to female

MIDBDB-2525XXX

25

PDF MINI GENDER CHANGER 25 pin female to female
D-SUB TO D-SUB ADAPTER
پین :
نقشه فنی:
RJ45 TO D-SUB ADAPTER

RJ45 TO D-SUB ADAPTER DBRJ-XXXXXXXX

پین :
نقشه فنی:
MINI GENDER CHANGER 15 pin female to female
پین : 15
نقشه فنی:
MINI GENDER CHANGER 15 pin male to female
پین : 15
نقشه فنی:
MINI GENDER CHANGER 15 pin male to male
پین : 15
نقشه فنی:
MINI GENDER CHANGER 25 pin male to male
پین : 25
نقشه فنی:
MINI GENDER CHANGER 25 pin male to female
پین : 25
نقشه فنی:
MINI GENDER CHANGER 25 pin female to female
پین : 25
نقشه فنی:
×