آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
6P4C female, full plastic- RA

6P4C female, full plastic- RA

Modular Jack

4

2500

PDF 6P4C female, full plastic- RA
4P4C female, full plastic- RA

4P4C female, full plastic- RA

Modular Jack

4

2500

PDF 4P4C female, full plastic- RA
6P6C  female, full plastic- RA

6P6C female, full plastic- RA

Modular Jack

6

PDF 6P6C  female, full plastic- RA
RJ45 female(with LED)- RA

RJ45 female(with LED)- RA

Modular Jack

8

PDF RJ45 female(with LED)- RA
RJ45 female- ST(metall)

RJ45 female- ST(metall)

Modular Jack

8

10000

PDF RJ45 female- ST(metall)
RJ45 female(gray)- RA

RJ45 female(gray)- RA

Modular Jack

8

4500

PDF RJ45 female(gray)- RA
RJ45 female- ST(black)

RJ45 female- ST(black)

Modular Jack

8

PDF RJ45 female- ST(black)
RJ45 female- RA(small)

RJ45 female- RA(small)

Modular Jack

8

RJ45 female- RA(small)
RJ45 female- RA(medium)

RJ45 female- RA(medium)

Modular Jack

8

PDF RJ45 female- RA(medium)
RJ45 female- RA(large)

RJ45 female- RA(large)

Modular Jack

8

PDF RJ45 female- RA(large)
RJ45 female- RA(HR911105A)

RJ45 female- RA(HR911105A)

Modular Jack

10

PDF RJ45 female- RA(HR911105A)
RJ45 female(rj000002)with filter,led(poe)-RA

RJ45 female(rj000002)with filter,led(poe)-RA

Modular Jack

10

PDF RJ45 female(rj000002)with filter,led(poe)-RA
6P6C  female, full plastic- RA
پین : 6
نقشه فنی:
RJ45 female(with LED)- RA
پین : 8
نقشه فنی:
RJ45 female(gray)- RA

RJ45 female(gray)- RA Modular Jack

پین : 8
نقشه فنی:
RJ45 female- ST(black)

RJ45 female- ST(black) Modular Jack

پین : 8
نقشه فنی:
RJ45 female- RA(small)

RJ45 female- RA(small) Modular Jack

پین : 8
نقشه فنی:
RJ45 female- RA(medium)
پین : 8
نقشه فنی:
RJ45 female- RA(large)

RJ45 female- RA(large) Modular Jack

پین : 8
نقشه فنی:
RJ45 female- RA(HR911105A)
پین : 10
نقشه فنی:
×