آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Right Angle Female

Right Angle Female

DFR-XX-XXX-216

20

PDF Right Angle Female
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-217

20

PDF Vertical Plug
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-218

20

PDF Vertical Plug
Right Angle Female

Right Angle Female

DFR-XX-XXX-210

32

PDF Right Angle Female
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-211

32

PDF Vertical Plug
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-212

32

PDF Vertical Plug
	Right Angle Female

Right Angle Female

DFR-XX-XXX-204

64

PDF 	Right Angle Female
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-205

64

PDF Vertical Plug
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-206

64

PDF Vertical Plug
Right Angle Female

Right Angle Female DFR-XX-XXX-216

پین : 20
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-217

پین : 20
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-218

پین : 20
نقشه فنی:
Right Angle Female

Right Angle Female DFR-XX-XXX-210

پین : 32
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-211

پین : 32
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-212

پین : 32
نقشه فنی:
	Right Angle Female

Right Angle Female DFR-XX-XXX-204

پین : 64
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-205

پین : 64
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-206

پین : 64
نقشه فنی:
×