آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
USB 3.0 Female-SMT

USB 3.0 Female-SMT

کانکتور USB

9

4500

PDF USB 3.0 Female-SMT
USB 3.0 male-SMT

USB 3.0 male-SMT

کانکتور USB

9

4200

PDF USB 3.0 male-SMT
USB 3.0-micro Female-SMT(ST)

USB 3.0-micro Female-SMT(ST)

کانکتور USB

10

14000

PDF USB 3.0-micro Female-SMT(ST)
USB 3.0-micro Female-SMT(RA)

USB 3.0-micro Female-SMT(RA)

کانکتور USB

10

12000

PDF USB 3.0-micro Female-SMT(RA)
USB 3.0 Female-SMT

USB 3.0 Female-SMT کانکتور USB

پین : 9
نقشه فنی:
USB 3.0 male-SMT

USB 3.0 male-SMT کانکتور USB

پین : 9
نقشه فنی:
USB 3.0-micro Female-SMT(ST)

USB 3.0-micro Female-SMT(ST) کانکتور USB

پین : 10
نقشه فنی:
USB 3.0-micro Female-SMT(RA)

USB 3.0-micro Female-SMT(RA) کانکتور USB

پین : 10
نقشه فنی:
×