آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
قلع 0.8 بهینکس 50 گرم

قلع 0.8 بهینکس 50 گرم

behinex

135000

قلع 0.8 بهینکس 50 گرم
قلع 0.8 بهینکس 100 گرم

قلع 0.8 بهینکس 100 گرم

behinex

263000

قلع 0.8 بهینکس 100 گرم
قلع 0.8 آساهی-250gr

قلع 0.8 آساهی-250gr

ASAHI

400000

قلع 0.8 آساهی-250gr
قلع 0.8 بهینکس 250 گرم

قلع 0.8 بهینکس 250 گرم

behinex

650000

قلع 0.8 بهینکس 250 گرم
قلع 0.4 بهینکس 100 گرم

قلع 0.4 بهینکس 100 گرم

behinex

336000

قلع 0.4 بهینکس 100 گرم
شمش قلع

شمش قلع

1450000

شمش قلع
×