آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Nano sim

Nano sim

Normally

6

10000

PDF Nano sim
Nano sim-Push Push

Nano sim-Push Push

Push-push 6+1

7

20000

PDF Nano sim-Push Push
Nano sim

Nano sim Normally

پین : 6
نقشه فنی:
Nano sim-Push Push

Nano sim-Push Push Push-push 6+1

پین : 7
نقشه فنی:
×