آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
فیش آداپتوری مادگی سیمدار

فیش آداپتوری مادگی سیمدار

20cm

5000

فیش آداپتوری مادگی سیمدار
فیش آداپتوری نری سیمدار

فیش آداپتوری نری سیمدار

20cm

5000

فیش آداپتوری نری سیمدار
فیش آداپتوری قفلدار نر و ماده سیمدار

فیش آداپتوری قفلدار نر و ماده سیمدار

15 cm

8000

فیش آداپتوری قفلدار نر و ماده سیمدار
فیش آداپتوری خرچنگی قفلدار نر و ماده سیمدار

فیش آداپتوری خرچنگی قفلدار نر و ماده سیمدار

15 cm

9000

فیش آداپتوری خرچنگی قفلدار نر و ماده سیمدار
×