آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Right Angle plug

Right Angle plug

DMR-XX-XXX-317

30

PDF Right Angle plug
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-318

30

PDF Vertical female
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-319

30

PDF Vertical female
Right Angle plug

Right Angle plug

DMR-XX-XXX-311

48

PDF Right Angle plug
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-312

48

PDF Vertical female
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-313

48

PDF Vertical female
Right Angle plug

Right Angle plug

DMR-XX-XXX-301

96

PDF Right Angle plug
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-302

96

PDF Vertical female
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-303

96

PDF Vertical female
Vertical female

Vertical female

DFS-120-AJX-501

120

PDF Vertical female
Right Angle plug

Right Angle plug

DMR-120-AJX-502

120

PDF Right Angle plug
Right Angle Female

Right Angle Female

DFR-120-AJX-503

120

PDF Right Angle Female
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-120-XJX-504

120

PDF Vertical Plug
Vertical female

Vertical female

DFS-XX-XXX-401

128

PDF Vertical female
Right Angle plug

Right Angle plug

DMR-XX-XXX-402

128

PDF Right Angle plug
Right Angle plug

Right Angle plug

DMR-XX-XXX-306

150

PDF Right Angle plug
Right Angle plug

Right Angle plug DMR-XX-XXX-317

پین : 30
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-318

پین : 30
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-319

پین : 30
نقشه فنی:
Right Angle plug

Right Angle plug DMR-XX-XXX-311

پین : 48
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-312

پین : 48
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-313

پین : 48
نقشه فنی:
Right Angle plug

Right Angle plug DMR-XX-XXX-301

پین : 96
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-302

پین : 96
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-303

پین : 96
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-120-AJX-501

پین : 120
نقشه فنی:
Right Angle plug

Right Angle plug DMR-120-AJX-502

پین : 120
نقشه فنی:
Right Angle Female

Right Angle Female DFR-120-AJX-503

پین : 120
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-120-XJX-504

پین : 120
نقشه فنی:
Vertical female

Vertical female DFS-XX-XXX-401

پین : 128
نقشه فنی:
Right Angle plug

Right Angle plug DMR-XX-XXX-402

پین : 128
نقشه فنی:
Right Angle plug

Right Angle plug DMR-XX-XXX-306

پین : 150
نقشه فنی:
×