آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
پین کانکتور پاور 3.96 میلیمتر

پین کانکتور پاور 3.96 میلیمتر

پین کانکتور پاور

350

PDF پین کانکتور پاور 3.96 میلیمتر
پاور 3.96 میلیمتر 2 پین نر صاف

پاور 3.96 میلیمتر 2 پین نر صاف

کانکتور پاور 3.96mm

2

700

PDF پاور 3.96 میلیمتر 2 پین نر صاف
پاور 3.96 میلیمتر 2 پین نر رایت

پاور 3.96 میلیمتر 2 پین نر رایت

کانکتور پاور 3.96mm

2

800

PDF پاور 3.96 میلیمتر 2 پین نر رایت
پاور 3.96 میلیمتر 2 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 2 پین ماده

کانکتور پاور 3.96mm

2

400

PDF پاور 3.96 میلیمتر 2 پین ماده
پاور 3.96 میلیمتر 3 پین نر صاف

پاور 3.96 میلیمتر 3 پین نر صاف

کانکتور پاور 3.96mm

3

1050

PDF پاور 3.96 میلیمتر 3 پین نر صاف
پاور 3.96 میلیمتر 3 پین نر رایت

پاور 3.96 میلیمتر 3 پین نر رایت

کانکتور پاور 3.96mm

3

1200

PDF پاور 3.96 میلیمتر 3 پین نر رایت
پاور 3.96 میلیمتر 3 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 3 پین ماده

کانکتور پاور 3.96mm

3

600

PDF پاور 3.96 میلیمتر 3 پین ماده
پاور 3.96 میلیمتر 4 پین نر صاف

پاور 3.96 میلیمتر 4 پین نر صاف

کانکتور پاور 3.96mm

4

1400

PDF پاور 3.96 میلیمتر 4 پین نر صاف
پاور 3.96 میلیمتر 4 پین نر رایت

پاور 3.96 میلیمتر 4 پین نر رایت

کانکتور پاور 3.96mm

4

1600

PDF پاور 3.96 میلیمتر 4 پین نر رایت
پاور 3.96 میلیمتر 4 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 4 پین ماده

کانکتور پاور 3.96mm

4

800

PDF پاور 3.96 میلیمتر 4 پین ماده
پاور 3.96 میلیمتر 5 پین نر صاف

پاور 3.96 میلیمتر 5 پین نر صاف

کانکتور پاور 3.96mm

5

1750

PDF پاور 3.96 میلیمتر 5 پین نر صاف
پاور 3.96 میلیمتر 5 پین نر رایت

پاور 3.96 میلیمتر 5 پین نر رایت

کانکتور پاور 3.96mm

5

2000

PDF پاور 3.96 میلیمتر 5 پین نر رایت
پاور 3.96 میلیمتر 5 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 5 پین ماده

کانکتور پاور 3.96mm

5

1000

PDF پاور 3.96 میلیمتر 5 پین ماده
پاور 3.96 میلیمتر 6 پین نر صاف

پاور 3.96 میلیمتر 6 پین نر صاف

کانکتور پاور 3.96mm

6

2100

PDF پاور 3.96 میلیمتر 6 پین نر صاف
پاور 3.96 میلیمتر 6 پین نر رایت

پاور 3.96 میلیمتر 6 پین نر رایت

کانکتور پاور 3.96mm

6

2400

PDF پاور 3.96 میلیمتر 6 پین نر رایت
پاور 3.96 میلیمتر 6 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 6 پین ماده

کانکتور پاور 3.96mm

6

1200

PDF پاور 3.96 میلیمتر 6 پین ماده
پاور 3.96 میلیمتر 7 پین نر صاف

پاور 3.96 میلیمتر 7 پین نر صاف

کانکتور پاور 3.96mm

7

2450

PDF پاور 3.96 میلیمتر 7 پین نر صاف
پاور 3.96 میلیمتر 7 پین نر رایت

پاور 3.96 میلیمتر 7 پین نر رایت

کانکتور پاور 3.96mm

7

2800

PDF پاور 3.96 میلیمتر 7 پین نر رایت
پاور 3.96 میلیمتر 7 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 7 پین ماده

کانکتور پاور 3.96mm

7

1400

PDF پاور 3.96 میلیمتر 7 پین ماده
پاور 3.96 میلیمتر 8 پین نر صاف

پاور 3.96 میلیمتر 8 پین نر صاف

کانکتور پاور 3.96mm

8

2800

PDF پاور 3.96 میلیمتر 8 پین نر صاف
پاور 3.96 میلیمتر 8 پین نر رایت

پاور 3.96 میلیمتر 8 پین نر رایت

کانکتور پاور 3.96mm

8

3200

PDF پاور 3.96 میلیمتر 8 پین نر رایت
پاور 3.96 میلیمتر 8 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 8 پین ماده

کانکتور پاور 3.96mm

8

1600

PDF پاور 3.96 میلیمتر 8 پین ماده
پاور 3.96 میلیمتر 9 پین نر صاف

پاور 3.96 میلیمتر 9 پین نر صاف

کانکتور پاور 3.96mm

9

3150

PDF پاور 3.96 میلیمتر 9 پین نر صاف
پاور 3.96 میلیمتر 9 پین نر رایت

پاور 3.96 میلیمتر 9 پین نر رایت

کانکتور پاور 3.96mm

9

3600

PDF پاور 3.96 میلیمتر 9 پین نر رایت
پاور 3.96 میلیمتر 9 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 9 پین ماده

کانکتور پاور 3.96mm

9

1800

PDF پاور 3.96 میلیمتر 9 پین ماده
پاور 3.96 میلیمتر 10 پین نر صاف

پاور 3.96 میلیمتر 10 پین نر صاف

کانکتور پاور 3.96mm

10

3500

PDF پاور 3.96 میلیمتر 10 پین نر صاف
پاور 3.96 میلیمتر 10 پین نر رایت

پاور 3.96 میلیمتر 10 پین نر رایت

کانکتور پاور 3.96mm

10

4000

PDF پاور 3.96 میلیمتر 10 پین نر رایت
پاور 3.96 میلیمتر 10 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 10 پین ماده

کانکتور پاور 3.96mm

10

2000

PDF پاور 3.96 میلیمتر 10 پین ماده
پاور 3.96 میلیمتر 12 پین نر صاف

پاور 3.96 میلیمتر 12 پین نر صاف

کانکتور پاور 3.96mm

12

4200

PDF پاور 3.96 میلیمتر 12 پین نر صاف
پاور 3.96 میلیمتر 12 پین نر رایت

پاور 3.96 میلیمتر 12 پین نر رایت

کانکتور پاور 3.96mm

12

4800

PDF پاور 3.96 میلیمتر 12 پین نر رایت
پاور 3.96 میلیمتر 12 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 12 پین ماده

کانکتور پاور 3.96mm

12

2400

PDF پاور 3.96 میلیمتر 12 پین ماده
پاور 3.96 میلیمتر 2 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 2 پین ماده کانکتور پاور 3.96mm

پین : 2
نقشه فنی:
پاور 3.96 میلیمتر 3 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 3 پین ماده کانکتور پاور 3.96mm

پین : 3
نقشه فنی:
پاور 3.96 میلیمتر 4 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 4 پین ماده کانکتور پاور 3.96mm

پین : 4
نقشه فنی:
پاور 3.96 میلیمتر 5 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 5 پین ماده کانکتور پاور 3.96mm

پین : 5
نقشه فنی:
پاور 3.96 میلیمتر 6 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 6 پین ماده کانکتور پاور 3.96mm

پین : 6
نقشه فنی:
پاور 3.96 میلیمتر 7 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 7 پین ماده کانکتور پاور 3.96mm

پین : 7
نقشه فنی:
پاور 3.96 میلیمتر 8 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 8 پین ماده کانکتور پاور 3.96mm

پین : 8
نقشه فنی:
پاور 3.96 میلیمتر 9 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 9 پین ماده کانکتور پاور 3.96mm

پین : 9
نقشه فنی:
پاور 3.96 میلیمتر 10 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 10 پین ماده کانکتور پاور 3.96mm

پین : 10
نقشه فنی:
پاور 3.96 میلیمتر 12 پین ماده

پاور 3.96 میلیمتر 12 پین ماده کانکتور پاور 3.96mm

پین : 12
نقشه فنی:

معرفی محصول پاور  A3961(2139/3.96) Connector CH OR 3.96mm Pitch

کانکتور CH با فاصله‌ی پین‌های 3.96 میلی‌متر، یک کانکتور سیم به برد است که برای استفاده در دستگاه‌های مختلف الکترونیکی مناسب است. این محصول در انواع دستگاه‌های خانگی، دوچرخه‌های برقی، خانه‌های هوشمند، سیستم‌های امنیتی، تجهیزات پزشکی، بردهای مدار چاپی (PCBA)، وسایل نقلیه‌ی جدید انرژی و حمام‌های هوشمند کاربرد دارد.

مشخصات فنی و ویژگی‌های محصول

  • نوع اتصال: سیم به برد
  • جنسیت: نری و مادگی
  • مواد: پلی آمید 66 و برنج با پوشش قلع
  • تعداد پین‌ها: ۲ تا ۱۶ پین
  • رنگ: سفید
  • امتیاز جریان: ۷.۰ آمپر AC, DC
  • امتیاز ولتاژ: ۲۵۰ ولت AC, DC
  • دامنه دمایی: -۲۵ تا +۸۵ درجه سانتی‌گراد
  • مقاومت عایق: بیش از ۱۰۰۰ مگا اهم

کاربردها

این کانکتور در زمینه‌های مختلفی از جمله تجهیزات خانگی، دوچرخه‌های برقی، خانه‌های هوشمند، تجهیزات امنیتی، دستگاه‌های پزشکی، وسایل نقلیه با انرژی نو، و حمام‌های هوشمند کاربرد دارد.

مزایا و امکانات

کانکتور CH با توجه به ویژگی‌های فنی مانند تحمل ولتاژ بالا و دمای گسترده، گزینه‌ای مطمئن برای استفاده در محیط‌های متفاوت است. همچنین، سازگاری با استانداردهای بین‌المللی مانند UL و CE این کانکتور را برای بازارهای جهانی مناسب می‌سازد.

سوالات متداول

آیا این کانکتورها دارای استانداردهای ایمنی بین‌المللی هستند؟
بله، این کانکتورها دارای استانداردهای UL, CE, و ROHS هستند که ایمنی و کیفیت آن‌ها را تضمین می‌کند.

چه نوع استاندارد مواد برای پلی‌آمید 66 و برنج استفاده شده در این کانکتور در نظر گرفته شده است؟
استفاده از پلی‌آمید 66 و برنج در کانکتورها بر اساس استانداردهای بین‌المللی مانند UL و RoHS تایید شده است که این مواد را برای استفاده در محیط‌های الکترونیکی ایمن و مقاوم سازی می‌کند.

مقاومت تماسی این کانکتورها چگونه اندازه‌گیری می‌شود و حداکثر مقدار مجاز برای کاربردهای حساس چه میزان است؟
مقاومت تماسی در این کانکتورها از طریق آزمون‌های استانداردی که شامل اعمال جریان و اندازه‌گیری افت ولتاژ است، اندازه‌گیری می‌شود. حداکثر مقدار مجاز برای کانکتورها معمولاً کمتر از 10 میلی‌اهم است، که برای کاربردهای الکترونیکی حساس مناسب است.
 
در شرایط بارگذاری حداکثری، پایداری حرارتی کانکتور تا چه دمایی تضمین می‌شود و این محصول چگونه عملکرد خود را در برابر تغییرات دمای شدید حفظ می‌کند؟
این کانکتور برای تحمل دماهای بین -۲۵ تا +۸۵ درجه سانتی‌گراد طراحی شده است. استفاده از مواد مقاوم در برابر حرارت مانند پلی‌آمید 66 که در برابر دما پایدار می‌ماند، به حفظ عملکرد الکتریکی و مکانیکی کانکتور در این دامنه‌های دمایی کمک می‌کند.
 
تاثیر سازگاری با ضخامت‌های مختلف برد مدار چاپی بر عملکرد الکتریکی کانکتور چیست و چه توصیه‌هایی برای بهینه‌سازی اتصال در ضخامت‌های مختلف وجود دارد؟
این کانکتورها برای ضخامت برد مدار چاپی تا 1.6 میلی‌متر طراحی شده‌اند. برای بهینه‌سازی اتصال، مهم است که پین‌ها و سوراخ‌های برد با دقت مطابقت داشته باشند تا اتصال مطمئن و پایداری ایجاد شود.

رتبه بندی ولتاژ و جریان بر انتخاب کانکتور برای کاربردهای مختلف صنعتی و تجاری چگونه است؟
رتبه بندی ولتاژ و جریان کانکتورها برای تضمین امنیت و کارایی در برنامه‌های مختلف حیاتی است. این کانکتور با رتبه‌بندی ۷ آمپر و ۲۵۰ ولت برای کاربردهایی که نیاز به جریان‌های نسبتاً بالا و ولتاژ متوسط دارند، ایده‌آل است. برای کاربردهای صنعتی با نیاز به جریان‌های بالاتر، ممکن است نیاز به کانکتورهایی با رتبه‌بندی بالاتر باشد. توصیه می‌شود که مشخصات فنی کانکتور مورد بررسی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که با شرایط محیطی و الزامات کاربرد مطابقت دارد.


برای تأمین کانکتورهای با کیفیت بالا و اطمینان از کارایی دستگاه‌های الکترونیکی شما، مجتمع تولیدی بازرگانی آسا الکترونیک به عنوان واردکننده‌ی این محصولات، آماده‌ی ارائه‌ی مشاوره‌ی فنی و خدمات پس از فروش است. با ما تماس بگیرید تا با بهترین قیمت‌ها و خدمات، نیازهای خود را به بهترین شکل ممکن برآورده سازید.


×