آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
سیم افشان زرد 0.50mm

سیم افشان زرد 0.50mm

زرد 0.50mm

450000

سیم افشان زرد 0.50mm
سیم افشان سفید 0.50mm

سیم افشان سفید 0.50mm

سفید 0.50mm

450000

سیم افشان سفید 0.50mm
سیم افشان قرمز 0.50mm

سیم افشان قرمز 0.50mm

قرمز 0.50mm

450000

سیم افشان قرمز 0.50mm
سیم افشان مشکی 0.50mm

سیم افشان مشکی 0.50mm

مشکی 0.50mm

450000

سیم افشان مشکی 0.50mm
سیم افشان آبی 0.50mm

سیم افشان آبی 0.50mm

آبی 0.50mm

450000

سیم افشان آبی 0.50mm
سیم افشان سبز 0.50mm

سیم افشان سبز 0.50mm

سبز 0.50mm

450000

سیم افشان سبز 0.50mm
سیم افشان قهوه ایی 0.50mm

سیم افشان قهوه ایی 0.50mm

قهوه ایی 0.50mm

450000

سیم افشان قهوه ایی 0.50mm
سیم افشان نارنجی 0.50mm

سیم افشان نارنجی 0.50mm

نارنجی 0.50mm

450000

سیم افشان نارنجی 0.50mm
سیم افشان قهوه ایی 0.50mm
پین :
نقشه فنی:
سیم افشان نارنجی 0.50mm
پین :
نقشه فنی:
×