آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Right Angle Female

Right Angle Female

DFR-XX-XXX-320

30

PDF Right Angle Female
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-321

30

PDF Vertical Plug
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-322

30

PDF Vertical Plug
Right Angle Female

Right Angle Female

DFR-XX-XXX-314

48

PDF Right Angle Female
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-315

48

PDF Vertical Plug
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-316

48

PDF Vertical Plug
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-323

96

PDF Vertical Plug
Right Angle Female

Right Angle Female

DFR-XX-XXX-304

96

PDF Right Angle Female
Vertical Plug

Vertical Plug

DMS-XX-XXX-305

96

PDF Vertical Plug
Right Angle Female

Right Angle Female

DFR-XX-XXX-308

120

PDF Right Angle Female
Vertical Plug Extended

Vertical Plug Extended

DMS-XX-XXX-309

120

PDF Vertical Plug Extended
Vertical Plug Extended

Vertical Plug Extended

DMS-XX-XXX-310

120

PDF Vertical Plug Extended
Right angle Female

Right angle Female

DFR-XX-XXX-307

150

PDF Right angle Female
Right Angle Female

Right Angle Female DFR-XX-XXX-320

پین : 30
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-321

پین : 30
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-322

پین : 30
نقشه فنی:
Right Angle Female

Right Angle Female DFR-XX-XXX-314

پین : 48
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-315

پین : 48
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-316

پین : 48
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-323

پین : 96
نقشه فنی:
Right Angle Female

Right Angle Female DFR-XX-XXX-304

پین : 96
نقشه فنی:
Vertical Plug

Vertical Plug DMS-XX-XXX-305

پین : 96
نقشه فنی:
Right Angle Female

Right Angle Female DFR-XX-XXX-308

پین : 120
نقشه فنی:
Vertical Plug Extended

Vertical Plug Extended DMS-XX-XXX-309

پین : 120
نقشه فنی:
Vertical Plug Extended

Vertical Plug Extended DMS-XX-XXX-310

پین : 120
نقشه فنی:
Right angle Female

Right angle Female DFR-XX-XXX-307

پین : 150
نقشه فنی:
×