آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
 	RJ45 PLUG SR Cover

RJ45 PLUG SR Cover

Mudular Plug

 	RJ45 PLUG SR Cover
6P4C male

6P4C male

Mudular Plug

4

1200

PDF 6P4C male
4P4C male

4P4C male

Mudular Plug

4

1100

PDF 4P4C male
6P6C male

6P6C male

Mudular Plug

6

1400

PDF 6P6C male
RJ45 male- cat5

RJ45 male- cat5

Mudular Plug

8

2800

PDF RJ45 male- cat5
 	RJ45 PLUG SR Cover

RJ45 PLUG SR Cover Mudular Plug

پین :
نقشه فنی:
6P4C male

6P4C male Mudular Plug

پین : 4
نقشه فنی:
4P4C male

4P4C male Mudular Plug

پین : 4
نقشه فنی:
6P6C male

6P6C male Mudular Plug

پین : 6
نقشه فنی:
RJ45 male- cat5

RJ45 male- cat5 Mudular Plug

پین : 8
نقشه فنی:
×