آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Wire to Wire-XT30 کانکتور

Wire to Wire-XT30 کانکتور

کانکتور بین راهی XT-30

2

30000

Wire to Wire-XT30 کانکتور
Wire to Wire-XT60 کانکتور

Wire to Wire-XT60 کانکتور

کانکتور بین راهی XT-60

2

40000

Wire to Wire-XT60 کانکتور
Wire to Wire-XT90 کانکتور

Wire to Wire-XT90 کانکتور

کانکتور بین راهی XT-90

2

60000

Wire to Wire-XT90 کانکتور
Wire to Wire-XT30 کانکتور

Wire to Wire-XT30 کانکتور کانکتور بین راهی XT-30

پین : 2
نقشه فنی:
Wire to Wire-XT60 کانکتور

Wire to Wire-XT60 کانکتور کانکتور بین راهی XT-60

پین : 2
نقشه فنی:
Wire to Wire-XT90 کانکتور

Wire to Wire-XT90 کانکتور کانکتور بین راهی XT-90

پین : 2
نقشه فنی:
×