آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
 mini ATX male Terminal

mini ATX male Terminal

پین کانکتور miniATX

500

 mini ATX male Terminal
mini ATX Female Terminal

mini ATX Female Terminal

پین کانکتور miniATX

500

mini ATX Female Terminal
mini ATX Female wire 1*2

mini ATX Female wire 1*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

2

1200

mini ATX Female wire 1*2
mini ATX RA 2*1

mini ATX RA 2*1

کانکتور mini ATX 3.00mm

2

1400

PDF mini ATX RA 2*1
mini ATX Female wire 2*1

mini ATX Female wire 2*1

کانکتور mini ATX 3.00mm

2

800

PDF mini ATX Female wire 2*1
mini ATX ST 2*1

mini ATX ST 2*1

کانکتور mini ATX 3.00mm

2

1200

PDF mini ATX ST 2*1
mini ATX male wire 2*1

mini ATX male wire 2*1

کانکتور mini ATX 3.00mm

2

1000

PDF mini ATX male wire 2*1
mini ATX male wire 2*2

mini ATX male wire 2*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

4

2000

PDF mini ATX male wire 2*2
mini ATX ST 2*2

mini ATX ST 2*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

4

2400

PDF mini ATX ST 2*2
mini ATX Female wire 2*2

mini ATX Female wire 2*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

4

1600

PDF mini ATX Female wire 2*2
mini ATX RA 2*2

mini ATX RA 2*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

4

2800

PDF mini ATX RA 2*2
mini ATX RA 2*3

mini ATX RA 2*3

کانکتور mini ATX 3.00mm

6

4200

PDF mini ATX RA 2*3
mini ATX Female wire 2*3

mini ATX Female wire 2*3

کانکتور mini ATX 3.00mm

6

2400

PDF mini ATX Female wire 2*3
mini ATX ST 2*3

mini ATX ST 2*3

کانکتور mini ATX 3.00mm

6

3600

PDF mini ATX ST 2*3
mini ATX male wire 2*3

mini ATX male wire 2*3

کانکتور mini ATX 3.00mm

6

3000

PDF mini ATX male wire 2*3
mini ATX male wire 2*4

mini ATX male wire 2*4

کانکتور mini ATX 3.00mm

8

4000

PDF mini ATX male wire 2*4
mini ATX ST 2*4

mini ATX ST 2*4

کانکتور mini ATX 3.00mm

8

4800

PDF mini ATX ST 2*4
mini ATX Female wire 2*4

mini ATX Female wire 2*4

کانکتور mini ATX 3.00mm

8

3200

PDF mini ATX Female wire 2*4
mini ATX RA 2*4

mini ATX RA 2*4

کانکتور mini ATX 3.00mm

8

5600

PDF mini ATX RA 2*4
mini ATX RA 2*5

mini ATX RA 2*5

کانکتور mini ATX 3.00mm

10

7000

PDF mini ATX RA 2*5
mini ATX Female wire 2*5

mini ATX Female wire 2*5

کانکتور mini ATX 3.00mm

10

4000

PDF mini ATX Female wire 2*5
mini ATX ST 2*5

mini ATX ST 2*5

کانکتور mini ATX 3.00mm

10

6000

PDF mini ATX ST 2*5
mini ATX male wire 2*5

mini ATX male wire 2*5

کانکتور mini ATX 3.00mm

10

5000

PDF mini ATX male wire 2*5
mini ATX male wire 2*6

mini ATX male wire 2*6

کانکتور mini ATX 3.00mm

12

6000

PDF mini ATX male wire 2*6
mini ATX Female wire 2*6

mini ATX Female wire 2*6

کانکتور mini ATX 3.00mm

12

4800

PDF mini ATX Female wire 2*6
mini ATX RA 2*6

mini ATX RA 2*6

کانکتور mini ATX 3.00mm

12

8400

PDF mini ATX RA 2*6
mini ATX ST 2*6

mini ATX ST 2*6

کانکتور mini ATX 3.00mm

12

7200

PDF mini ATX ST 2*6
mini ATX RA 2*7

mini ATX RA 2*7

کانکتور mini ATX 3.00mm

14

9800

PDF mini ATX RA 2*7
mini ATX Female wire 2*7

mini ATX Female wire 2*7

کانکتور mini ATX 3.00mm

14

5600

PDF mini ATX Female wire 2*7
mini ATX male wire 2*7

mini ATX male wire 2*7

کانکتور mini ATX 3.00mm

14

7000

PDF mini ATX male wire 2*7
mini ATX ST 2*7

mini ATX ST 2*7

کانکتور mini ATX 3.00mm

14

8400

PDF mini ATX ST 2*7
mini ATX ST 2*8

mini ATX ST 2*8

کانکتور mini ATX 3.00mm

16

9600

PDF mini ATX ST 2*8
mini ATX male wire 2*8

mini ATX male wire 2*8

کانکتور mini ATX 3.00mm

16

8000

PDF mini ATX male wire 2*8
mini ATX Female wire 2*8

mini ATX Female wire 2*8

کانکتور mini ATX 3.00mm

16

6400

PDF mini ATX Female wire 2*8
mini ATX RA 2*8

mini ATX RA 2*8

کانکتور mini ATX 3.00mm

16

11200

PDF mini ATX RA 2*8
mini ATX RA 2*9

mini ATX RA 2*9

کانکتور mini ATX 3.00mm

18

12600

PDF mini ATX RA 2*9
mini ATX Female wire 2*9

mini ATX Female wire 2*9

کانکتور mini ATX 3.00mm

18

7200

PDF mini ATX Female wire 2*9
mini ATX male wire 2*9

mini ATX male wire 2*9

کانکتور mini ATX 3.00mm

18

9000

PDF mini ATX male wire 2*9
mini ATX ST 2*9

mini ATX ST 2*9

کانکتور mini ATX 3.00mm

18

10800

PDF mini ATX ST 2*9
mini ATX ST 2*10

mini ATX ST 2*10

کانکتور mini ATX 3.00mm

20

12000

PDF mini ATX ST 2*10
mini ATX male wire 2*10

mini ATX male wire 2*10

کانکتور mini ATX 3.00mm

20

10000

PDF mini ATX male wire 2*10
mini ATX Female wire 2*10

mini ATX Female wire 2*10

کانکتور mini ATX 3.00mm

20

8000

PDF mini ATX Female wire 2*10
mini ATX RA 2*10

mini ATX RA 2*10

کانکتور mini ATX 3.00mm

20

14000

PDF mini ATX RA 2*10
mini ATX RA 2*11

mini ATX RA 2*11

کانکتور mini ATX 3.00mm

22

15400

PDF mini ATX RA 2*11
mini ATX Female wire 2*11

mini ATX Female wire 2*11

کانکتور mini ATX 3.00mm

22

8800

PDF mini ATX Female wire 2*11
mini ATX male wire 2*11

mini ATX male wire 2*11

کانکتور mini ATX 3.00mm

22

11000

PDF mini ATX male wire 2*11
mini ATX ST 2*11

mini ATX ST 2*11

کانکتور mini ATX 3.00mm

22

13200

PDF mini ATX ST 2*11
mini ATX ST 2*12

mini ATX ST 2*12

کانکتور mini ATX 3.00mm

24

14400

PDF mini ATX ST 2*12
mini ATX male wire 2*12

mini ATX male wire 2*12

کانکتور mini ATX 3.00mm

24

12000

PDF mini ATX male wire 2*12
mini ATX Female wire 2*12

mini ATX Female wire 2*12

کانکتور mini ATX 3.00mm

24

9600

PDF mini ATX Female wire 2*12
mini ATX RA 2*12

mini ATX RA 2*12

کانکتور mini ATX 3.00mm

24

16800

PDF mini ATX RA 2*12
 mini ATX male Terminal

mini ATX male Terminal پین کانکتور miniATX

پین :
نقشه فنی:
mini ATX Female Terminal

mini ATX Female Terminal پین کانکتور miniATX

پین :
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 1*2

mini ATX Female wire 1*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*1

mini ATX RA 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*1

mini ATX Female wire 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*1

mini ATX ST 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*1

mini ATX male wire 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*2

mini ATX male wire 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*2

mini ATX ST 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*2

mini ATX Female wire 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*2

mini ATX RA 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*3

mini ATX RA 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*3

mini ATX Female wire 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*3

mini ATX ST 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*3

mini ATX male wire 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*4

mini ATX male wire 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*4

mini ATX ST 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*4

mini ATX Female wire 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*4

mini ATX RA 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*5

mini ATX RA 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*5

mini ATX Female wire 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*5

mini ATX ST 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*5

mini ATX male wire 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*6

mini ATX male wire 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*6

mini ATX Female wire 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*6

mini ATX RA 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*6

mini ATX ST 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*7

mini ATX RA 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*7

mini ATX Female wire 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*7

mini ATX male wire 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*7

mini ATX ST 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*8

mini ATX ST 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*8

mini ATX male wire 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*8

mini ATX Female wire 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*8

mini ATX RA 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*9

mini ATX RA 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*9

mini ATX Female wire 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*9

mini ATX male wire 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*9

mini ATX ST 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*10

mini ATX ST 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*10

mini ATX male wire 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*10

mini ATX Female wire 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*10

mini ATX RA 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*11

mini ATX RA 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*11

mini ATX Female wire 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*11

mini ATX male wire 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*11

mini ATX ST 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*12

mini ATX ST 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*12

mini ATX male wire 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*12

mini ATX Female wire 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*12

mini ATX RA 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:

معرفی محصول wire to board pitch 3.00 mm mini ATX series

کانکتورهای سری C3001، C3002، و C3004  یا wire to board pitch 3.00 mm mini ATX series با فاصله پین 3.0 میلی‌متر، محصولاتی هستند که به عنوان جایگزینی برای کانکتورهای MOLEX MICRO FIT 3.0 معرفی شده‌اند. این کانکتورها عمدتاً برای استفاده در اتصالات بین راهی و همچنین اتصال سیم به برد طراحی شده‌اند و دارای تنظیمات گسترده‌ای از تعداد پین‌ها (از 2 تا 24 پین و آرایش‌های 1X2 تا 12X2) هستند، و جریانی تا 5 آمپر (برای سیم‌های AWG20 تا AWG26) را مدیریت می‌کنند.
این سری کانکتورهای C3001، C3002، و C3004 با فاصله‌ی پین 3.0 میلی‌متر، طراحی شده‌اند تا به عنوان جایگزینی برای کانکتورهای MOLEX MICRO FIT 3.0 عمل کنند. این کانکتورها با انواع پیکربندی‌های سیم به سیم و سیم به برد موجود هستند و می‌توانند جریانی تا 5 آمپر (برای سیم‌های AWG #20 تا #26) را پشتیبانی کنند. کانکتورهای SCT3001 با سری‌های کانکتور Molex 43025/43045 سازگار هستند.
این کانکتورها نه تنها در الکترونیک کم مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرند بلکه در سیستم‌های پیچیده‌تر که اندازه کوچک و ظرفیت جریان بالایی دارند نیز استفاده می‌شوند. کانکتورهای MicroFit 3.0 برای برنامه‌هایی مانند مادربردهای کامپیوتری، منبع تغذیه PC در خودروها، پرینترهای HP و مسیریاب‌های Cisco در اندازه‌های مدار 2-24 برای برنامه‌های ردیفی تکی و دوتایی طراحی شده‌اند. این کانکتورها با قابلیت‌های ویژه‌ای مانند طراحی به منظور استفاده در برنامه‌های Blind-Mating و تقویت‌های Terminal برای اطمینان از اتصال مطمئن تحت شرایط جریان بالا طراحی شده‌اند.

مشخصات فنی و ویژگی‌ها

 • فاصله‌ی پین: 3.0 میلی‌متر
 • تعداد پین‌ها: از 2 تا 24 پین، با آرایش‌های 2*1 تا 20*2 موقعیت.
 • جریان: 5 آمپر (برای سیم‌های AWG20 تا AWG26)
 • سازگاری: جایگزین سری کانکتورهای MOLEX MICRO FIT 3.0
 • فاصله‌ی پین: 3.0 میلی‌متر.
 • ولتاژ نامی: 250 ولت.
 • دامنه‌ی دمایی: -40°C تا +105°C.
 • مقاومت عایق: حداقل 1000 مگا اهم.
 • مقاومت تماس: حداکثر 10 میلی اهم.
 • ولتاژ قابل تحمل: 1000 ولت AC در دقیقه
 • مناسب برای کاربردهای Blind-Mating: با استفاده از اتصالات کور که نیازی به ابزارهای خاص برای اتصال ندارند.
 • بهبود یکپارچگی سیگنال: ایده‌آل برای کاربردهایی که نیاز به یکپارچگی سیگنال بالا دارند.
 • طراحی Terminal قوی و مقاوم: برای انتقال قابل اعتماد سیگنال‌ها و توان در شرایط جریان بالا.
 • گزینه‌های نصب SMT و PFT: برای پاسخگویی به نیازهای متنوع مدارهای الکترونیکی/برقی.
 • امنیت بالا در برابر شوک الکتریکی: با ولتاژ تحمل بالا برای ایمنی بهتر.
 • این کانکتورها با استفاده از تکنولوژی TPA یا Terminal Protection Assurance و RMF یا Reduced Mating Force طراحی شده‌اند که به منظور جلوگیری از قطعی اتصالات و کاهش نیروی لازم برای اتصال و جداسازی طراحی شده‌اند. TPA با ارائه قفل‌  اضافه روی بدنه، اطمینان از درستی اتصالات و دوام بالاتر را فراهم می‌کند. RMF از طریق کاهش نیروی اصطکاک بین تماس‌های دستگاه و سوکت، اتصال و جداسازی را ساده‌تر می‌سازد​​.

کاربردها

در نهایت، این کانکتورها برای استفاده‌های گوناگون در صنایع مختلف، از جمله تجهیزات مخابراتی، کامپیوتری، کنترلی، امنیتی، دستگاه‌های سنجش و حوزه‌های دیگر ایده‌آل هستند. تنوع بالا در تعداد پین‌ها و آرایش‌ها، همراه با مقاومت بالا در برابر جریان و ولتاژ، این کانکتورها را به گزینه‌ای انعطاف‌پذیر و قابل اعتماد برای طیف وسیعی از کاربردها تبدیل می‌کند.

مزایا، امکانات و معایب

این کانکتورها دارای مزایایی مانند دوام بالا، نیروی متصل شدن پایین، طراحی شده برای کاربردهای Blind-Mating، برتری در یکپارچگی سیگنال، بهبودهای Terminal قوی و امکانات نصب بر روی سطح (SMT)، فشرده‌سازی (PFT) یا نسخه‌های سازگار با نصب بر روی سطح می‌باشند. آنها همچنین ویژگی‌های ایمنی بهینه‌سازی شده برای خطر شوک الکتریکی را ارائه می‌دهند و با بسته‌بندی و مواد با کیفیت ساخته شده‌اند که اطمینان از اتصال مطمئن و دوام طولانی را فراهم می‌کند.

سوالات متداول

چه فناوری‌هایی در ساخت این کانکتورها به کار رفته است؟
این کانکتورها با استفاده از فناوری‌های (TPA) و (RMF) ساخته شده‌اند که به بهبود دوام و کاهش نیروی مورد نیاز برای اتصال و جدایی کمک می‌کنند.

آیا این کانکتورها گزینه‌های نصب بر روی سطح (SMT) یا (PFT) را ارائه می‌دهند؟
بله، این کانکتورها گزینه‌های نصب بر روی سطح (SMT) و (PFT) را برای پاسخگویی به نیازهای مختلف مدارهای الکترونیکی/برقی ارائه می‌دهند. این انعطاف‌پذیری امکان پذیرش طیف وسیعی از برنامه‌های کاربردی را فراهم می‌کند​​.

این کانکتورها چگونه به بهبود ایمنی و یکپارچگی سیگنال کمک می‌کنند؟
کانکتورها طراحی شده برای بهبود ایمنی و یکپارچگی سیگنال، این کانکتورها با استفاده از طراحی‌های بهینه‌سازی شده‌ای که امکان تحمل ولتاژ بالا (تا 1000 ولت AC در دقیقه) را می‌دهند، محافظت از کاربر در برابر شوک الکتریکی، گرمای بیش از حد، و آتش‌سوزی را تضمین می‌کنند. همچنین، طراحی مسکن کاملاً پلاریزه شده، خطای اتصال اشتباه را کاهش داده و اطمینان از اتصال صحیح را فراهم می‌کند. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند که این کانکتورها برای برنامه‌هایی که نیاز به اتصالات قابل اعتماد و تکرارپذیر در فرکانس‌های بالا دارند، ایده‌آل باشند

آیا به دنبال راهکارهای نوآورانه برای اتصالات الکترونیکی خود هستید؟ آسا الکترونیک، به عنوان وارد کننده و نماینده برتر از معتبرترین کارخانه‌های تولید کانکتور آماده است تا به شما در انتخاب بهترین کانکتورها برای پروژه‌هایتان کمک کند. با توجه به تنوع و گستردگی کاربردهای کانکتورهای سریC3001، C3002، و C3004، این شرکت می‌تواند راهکارهای اتصالی متنوعی را برای پروژه‌های مختلف ارائه دهد. از تماس با تیم فنی و پشتیبانی ما برای دریافت مشاوره تخصصی، نمونه‌های کانکتور ، و پیشنهادات قیمتی استقبال می‌کنیم . اطمینان حاصل کنید که کانکتورهای خود را از منبعی معتبر و با پشتیبانی کامل خریداری می‌کنید تا بالاترین سطح عملکرد و قابلیت اطمینان را برای پروژه‌های خود تضمین کنید.


×