آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
سیم افشان زرد 0.75mm

سیم افشان زرد 0.75mm

زرد 0.75mm

560000

سیم افشان زرد 0.75mm
سیم افشان سفید 0.75mm

سیم افشان سفید 0.75mm

سفید 0.75mm

560000

سیم افشان سفید 0.75mm
سیم افشان مشکی 0.75mm

سیم افشان مشکی 0.75mm

مشکی 0.75mm

560000

سیم افشان مشکی 0.75mm
سیم افشان قرمز 0.75mm

سیم افشان قرمز 0.75mm

قرمز 0.75mm

560000

سیم افشان قرمز 0.75mm
سیم افشان آبی 0.75mm

سیم افشان آبی 0.75mm

آبی 0.75mm

560000

سیم افشان آبی 0.75mm
سیم افشان سبز 0.75mm

سیم افشان سبز 0.75mm

سبز 0.75mm

560000

سیم افشان سبز 0.75mm
سیم افشان قهوه ایی 0.75mm

سیم افشان قهوه ایی 0.75mm

قهوه ایی 0.75mm

560000

سیم افشان قهوه ایی 0.75mm
سیم افشان نارنجی 0.75mm

سیم افشان نارنجی 0.75mm

نارنجی 0.75mm

560000

سیم افشان نارنجی 0.75mm
سیم افشان نارنجی 0.75mm
پین :
نقشه فنی:
×