آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
D-SUB 9 Pin FEMALE Solder type Machine Pinدی کانکتور

D-SUB 9 Pin FEMALE Solder type Machine Pinدی کانکتور

MDB01-F09XXXX

9

63000

PDF D-SUB 9 Pin FEMALE Solder type Machine Pinدی کانکتور
D-SUB 9 Pin MALE Solder type Machine Pin

D-SUB 9 Pin MALE Solder type Machine Pin

MDB01-M09XXXX

9

54000

PDF D-SUB 9 Pin MALE Solder type Machine Pin
D-SUB Female 9pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB Female 9pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB female

9

63000

PDF D-SUB Female 9pin Dual Row Right Angel type Machin pin
D-SUB Male 9pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB Male 9pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB male

9

54000

PDF D-SUB Male 9pin Dual Row Right Angel type Machin pin
D-SUB Female 15pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB Female 15pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB female

15

105000

PDF D-SUB Female 15pin Dual Row Right Angel type Machin pin
D-SUB Male 15pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB Male 15pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB male

15

90000

PDF D-SUB Male 15pin Dual Row Right Angel type Machin pin
D-SUB 15 Pin MALE Solder type Machine Pin

D-SUB 15 Pin MALE Solder type Machine Pin

MDB01-M15XXXX

15

90000

PDF D-SUB 15 Pin MALE Solder type Machine Pin
D-SUB 15Pin FEMALE Solder type Machine Pin

D-SUB 15Pin FEMALE Solder type Machine Pin

MDB01-F15XXXX

15

105000

PDF D-SUB 15Pin FEMALE Solder type Machine Pin
D-SUB MALE 15 Pin  3 Raw High density Solder type Machine Pin

D-SUB MALE 15 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

MHDB01-M15XXXX

15

90000

PDF D-SUB MALE 15 Pin  3 Raw High density Solder type Machine Pin
D-SUB FEMALE 15 Pin  3 Raw High density Solder type Machine Pin

D-SUB FEMALE 15 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

MHDB01-F15XXXX

15

105000

PDF D-SUB FEMALE 15 Pin  3 Raw High density Solder type Machine Pin
D-SUB 25 Pin FEMALE Solder type Machine Pin

D-SUB 25 Pin FEMALE Solder type Machine Pin

MDB01-F25XXXX

25

175000

PDF D-SUB 25 Pin FEMALE Solder type Machine Pin
D-SUB 25 Pin MALE Solder type Machine Pin

D-SUB 25 Pin MALE Solder type Machine Pin

MDB01-M25XXXX

25

150000

PDF D-SUB 25 Pin MALE Solder type Machine Pin
D-SUB Female 25pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB Female 25pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB female

25

175000

PDF D-SUB Female 25pin Dual Row Right Angel type Machin pin
D-SUB Male 25pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB Male 25pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB male

25

150000

PDF D-SUB Male 25pin Dual Row Right Angel type Machin pin
D-SUB MALE  26 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

D-SUB MALE 26 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

MHDB01-M26XXXX

26

182000

PDF D-SUB MALE  26 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin
D-SUB FEMALE 26 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

D-SUB FEMALE 26 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

MHDB01-F26XXXX

26

208000

PDF D-SUB FEMALE 26 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin
D-SUB 37 Pin MALE Solder type Machine Pin

D-SUB 37 Pin MALE Solder type Machine Pin

MDB01-M37XXXX

37

222000

PDF D-SUB 37 Pin MALE Solder type Machine Pin
D-SUB 37 Pin FEMALE Solder type Machine Pin

D-SUB 37 Pin FEMALE Solder type Machine Pin

MDB01-F37XXXX

37

259000

PDF D-SUB 37 Pin FEMALE Solder type Machine Pin
D-SUB Female 37pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB Female 37pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB female

37

259000

PDF D-SUB Female 37pin Dual Row Right Angel type Machin pin
D-SUB Male 37pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB Male 37pin Dual Row Right Angel type Machin pin

D-SUB male

37

222000

PDF D-SUB Male 37pin Dual Row Right Angel type Machin pin
D-SUB FEMALE 44 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

D-SUB FEMALE 44 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

MHDB01-F44XXXX

44

352000

PDF D-SUB FEMALE 44 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin
D-SUB MALE 44 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

D-SUB MALE 44 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

MHDB01-M44XXXX

44

308000

PDF D-SUB MALE 44 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin
D-SUB 50 Pin FEMALE Solder type Machine Pin

D-SUB 50 Pin FEMALE Solder type Machine Pin

MDB01-F50XXXX

50

350000

PDF D-SUB 50 Pin FEMALE Solder type Machine Pin
D-SUB 50 Pin MALE Solder type Machine Pin

D-SUB 50 Pin MALE Solder type Machine Pin

MDB01-M50XXXX

50

300000

PDF D-SUB 50 Pin MALE Solder type Machine Pin
D-SUB Female 50pin Three Row Right Angel type Machin pin

D-SUB Female 50pin Three Row Right Angel type Machin pin

D-SUB female

50

350000

PDF D-SUB Female 50pin Three Row Right Angel type Machin pin
D-SUB Male 50pin Three Row Right Angel type Machin pin

D-SUB Male 50pin Three Row Right Angel type Machin pin

D-SUB male

50

300000

PDF D-SUB Male 50pin Three Row Right Angel type Machin pin
D-SUB MALE 62 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

D-SUB MALE 62 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

MHDB01-M62XXXX

62

434000

PDF D-SUB MALE 62 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin
D-SUB FEMALE 62 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

D-SUB FEMALE 62 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin

MHDB01-F62XXXX

62

496000

PDF D-SUB FEMALE 62 Pin 3 Raw High density Solder type Machine Pin
D-SUB Female 78Pin Four Row Machine Pin Solder Type

D-SUB Female 78Pin Four Row Machine Pin Solder Type

MHDB01-f78XXXX

78

624000

PDF D-SUB Female 78Pin Four Row Machine Pin Solder Type
D-SUB male 78Pin Four Row Machine Pin Solder Type

D-SUB male 78Pin Four Row Machine Pin Solder Type

MHDB01-M78XXXX

78

546000

PDF D-SUB male 78Pin Four Row Machine Pin Solder Type
D-SUB FEMALE High density Solder type Machine 104 Pin

D-SUB FEMALE High density Solder type Machine 104 Pin

MHDB01-F104XXXX

104

832000

PDF D-SUB FEMALE High density Solder type Machine 104 Pin
D-SUB MALE High density Solder type Machine 104 Pin

D-SUB MALE High density Solder type Machine 104 Pin

MHDB01-M104XXXX

104

728000

PDF D-SUB MALE High density Solder type Machine 104 Pin
×