آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
D-SUB Female 9 Pin Dual Row Solder Type

D-SUB Female 9 Pin Dual Row Solder Type

DB01-F09XXXX

9

3500

PDF D-SUB Female 9 Pin Dual Row Solder Type
D-SUB male 9 Pin Dual Row Solder Type

D-SUB male 9 Pin Dual Row Solder Type

DB01-M09XXXX

9

3500

PDF D-SUB male 9 Pin Dual Row Solder Type
D-SUB Male 15 Pin Dual Row Solder Type

D-SUB Male 15 Pin Dual Row Solder Type

DB01-M15XXXX

15

6000

PDF D-SUB Male 15 Pin Dual Row Solder Type
D-SUB Female 15 Pin Dual Row Solder Type

D-SUB Female 15 Pin Dual Row Solder Type

DB01-F15XXXX

15

6000

PDF D-SUB Female 15 Pin Dual Row Solder Type
D-SUB Female 15 Pin Three Row Solder Type

D-SUB Female 15 Pin Three Row Solder Type

HDD01-F15XXXX

15

7000

PDF D-SUB Female 15 Pin Three Row Solder Type
D-SUB Male 15 Pin Three Row Solder Type

D-SUB Male 15 Pin Three Row Solder Type

HDD01-M15XXXX

15

4500

PDF D-SUB Male 15 Pin Three Row Solder Type
D-SUB Female 25 Pin Dual Row Solder Type

D-SUB Female 25 Pin Dual Row Solder Type

DB01-F25XXXX

25

8500

PDF D-SUB Female 25 Pin Dual Row Solder Type
D-SUB Male 25 Pin Dual Row Solder Type

D-SUB Male 25 Pin Dual Row Solder Type

MDB01-M25XXXX

25

8500

PDF D-SUB Male 25 Pin Dual Row Solder Type
D-SUB Female 26 Pin Three Row Solder Type

D-SUB Female 26 Pin Three Row Solder Type

HDD01-F26XXXX

26

35000

PDF D-SUB Female 26 Pin Three Row Solder Type
D-SUB male 26 Pin Three Row Solder Type

D-SUB male 26 Pin Three Row Solder Type

HDD01-M26XXXX

26

35000

PDF D-SUB male 26 Pin Three Row Solder Type
D-SUB Male 37 Pin Dual Row Solder Type

D-SUB Male 37 Pin Dual Row Solder Type

MDB01-M37XXXX

37

20000

PDF D-SUB Male 37 Pin Dual Row Solder Type
D-SUB Female 37 Pin Dual Row Solder Type

D-SUB Female 37 Pin Dual Row Solder Type

DB01-F37XXXX

37

20000

PDF D-SUB Female 37 Pin Dual Row Solder Type
D-SUB Female 44 Pin Three Row Solder Type

D-SUB Female 44 Pin Three Row Solder Type

HDD01-F44XXXX

44

55000

PDF D-SUB Female 44 Pin Three Row Solder Type
D-SUB male 44 Pin Three Row Solder Type

D-SUB male 44 Pin Three Row Solder Type

HDD01-M44XXXX

44

55000

PDF D-SUB male 44 Pin Three Row Solder Type
D-SUB Female Three Row 50 Pin Solder type

D-SUB Female Three Row 50 Pin Solder type

DB02-F50XXXX

50

17600

PDF D-SUB Female Three Row 50 Pin Solder type
D-SUB Male Three Row 50 Pin Solder type

D-SUB Male Three Row 50 Pin Solder type

DB02-M50XXXX

50

17600

PDF D-SUB Male Three Row 50 Pin Solder type
D-SUB Female 62 Pin Three Row Solder Type

D-SUB Female 62 Pin Three Row Solder Type

HDD01-F62XXXX

62

70000

PDF D-SUB Female 62 Pin Three Row Solder Type
D-SUB male 62 Pin Three Row Solder Type

D-SUB male 62 Pin Three Row Solder Type

HDD01-M62XXXX

62

70000

PDF D-SUB male 62 Pin Three Row Solder Type
D-SUB Male 78 Pin Four Row Solder Type

D-SUB Male 78 Pin Four Row Solder Type

HDD02-M78XXXX

78

95000

PDF D-SUB Male 78 Pin Four Row Solder Type
D-SUB Female 78Pin Four Row Solder Type

D-SUB Female 78Pin Four Row Solder Type

HDD02-F78XXXX

78

95000

PDF D-SUB Female 78Pin Four Row Solder Type
 D-SUB Female 5 row high density solder 104P

D-SUB Female 5 row high density solder 104P

HDD03-F104XXXX

104

PDF D-SUB Female 5 row high density solder 104P
D-SUB Male 5 row high density solder 104P

D-SUB Male 5 row high density solder 104P

HDD03-M104XXXX

104

PDF D-SUB Male 5 row high density solder 104P
 D-SUB Female 5 row high density solder 104P
پین : 104
نقشه فنی:
D-SUB Male 5 row high density solder 104P
پین : 104
نقشه فنی:
×