آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
کابل فلت 2*7

کابل فلت 2*7

کابل فلت

14

35000

کابل فلت 2*7
کابل فابریک فلت دیتا 2*7

کابل فابریک فلت دیتا 2*7

کابل فلت

14

49000

کابل فابریک فلت دیتا 2*7
کابل فابریک فلت دیتا 2*8

کابل فابریک فلت دیتا 2*8

کابل فلت

16

56000

کابل فابریک فلت دیتا 2*8
کابل فلت 2*8

کابل فلت 2*8

کابل فلت

16

40000

کابل فلت 2*8
فلت فابریک PHB to IDC 9*2

فلت فابریک PHB to IDC 9*2

کابل فلت

18

72000

فلت فابریک PHB to IDC 9*2
کابل فلت جایگزین m3

کابل فلت جایگزین m3

18پین

18

45000

کابل فلت جایگزین m3
کابل فلت 2*9

کابل فلت 2*9

کابل فلت

18

45000

کابل فلت 2*9
کابل فابریک فلت دیتا 2*9

کابل فابریک فلت دیتا 2*9

کابل فلت

18

63000

کابل فابریک فلت دیتا 2*9
کابل فابریک فلت دیتا 2*10

کابل فابریک فلت دیتا 2*10

کابل فلت

20

70000

کابل فابریک فلت دیتا 2*10
کابل فلت 2*10

کابل فلت 2*10

کابل فلت

20

50000

کابل فلت 2*10
کابل فلت 2*10 ( 20پین دو شاخه 2*5)

کابل فلت 2*10 ( 20پین دو شاخه 2*5)

کابل فلت

20

50000

کابل فلت 2*10 ( 20پین دو شاخه 2*5)
کابل فابریک فلت دیتا IDC22 to IDC22

کابل فابریک فلت دیتا IDC22 to IDC22

کابل فابریک فلت دیتا

22

100000

کابل فابریک فلت دیتا IDC22 to IDC22
کابل فلت 2*12

کابل فلت 2*12

کابل فلت

24

60000

کابل فلت 2*12
کابل فابریک فلت دیتا 2*12

کابل فابریک فلت دیتا 2*12

کابل فلت

24

84000

کابل فابریک فلت دیتا 2*12
کابل فلت 2*7

کابل فلت 2*7 کابل فلت

پین : 14
نقشه فنی:
کابل فلت 2*8

کابل فلت 2*8 کابل فلت

پین : 16
نقشه فنی:
کابل فلت 2*9

کابل فلت 2*9 کابل فلت

پین : 18
نقشه فنی:
کابل فلت 2*10

کابل فلت 2*10 کابل فلت

پین : 20
نقشه فنی:
کابل فابریک فلت دیتا IDC22 to IDC22

کابل فابریک فلت دیتا IDC22 to IDC22 کابل فابریک فلت دیتا

پین : 22
نقشه فنی:
کابل فلت 2*12

کابل فلت 2*12 کابل فلت

پین : 24
نقشه فنی:
×