آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
HY Terminal

HY Terminal

پین کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

500

PDF HY Terminal
Xh Terminal

Xh Terminal

پین کانکتور دزدگیری 2.5mm

250

PDF Xh Terminal
ATX Terminal male

ATX Terminal male

پین کانکتور ATX 4.2mm

450

ATX Terminal male
ATX Terminal Female

ATX Terminal Female

پین کانکتور ATX 4.2mm

450

PDF ATX Terminal Female
2510 Terminal

2510 Terminal

پین کانکتور مخابراتی2.54mm

250

PDF 2510 Terminal
mini ATX Female Terminal

mini ATX Female Terminal

پین کانکتور miniATX3.00mm

400

mini ATX Female Terminal
PH Terminal

PH Terminal

پین کانکتورمینیاتوری 2.00mm

300

PDF PH Terminal
پینهدر 2*40 نر SMD/RA  2MM

پینهدر 2*40 نر SMD/RA 2MM

180000

پینهدر 2*40 نر SMD/RA  2MM
XH 04 FEMALE

XH 04 FEMALE

کانکتور دزدگیری 2.5mm

4

200

PDF XH 04 FEMALE
XH 04 ST

XH 04 ST

کانکتور دزدگیری 2.5mm

4

420

PDF XH 04 ST
ATX 2*2 Female

ATX 2*2 Female

کانکتور ATX 4.2mm

4

2000

PDF ATX 2*2 Female
mini ATX Female wire 2*2

mini ATX Female wire 2*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

4

1600

PDF mini ATX Female wire 2*2
2510 04 ST

2510 04 ST

کانکتور مخابراتی 2.54mm

4

800

PDF 2510 04 ST
 2510 04 RA

2510 04 RA

کانکتور مخابراتی 2.54mm

4

800

PDF  2510 04 RA
2510 04 Female

2510 04 Female

کانکتور مخابراتی 2.54mm

4

440

PDF 2510 04 Female
PH 04 ST

PH 04 ST

کانکتورمینیاتوری 2.00mm

4

440

PDF PH 04 ST
PH 04 FEMALE

PH 04 FEMALE

کانکتورمینیاتوری 2.00mm

4

200

PDF PH 04 FEMALE
HY 04 ST

HY 04 ST

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

4

2000

PDF HY 04 ST
HY 04 Female

HY 04 Female

کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

4

2000

PDF HY 04 Female
2510 06 ST

2510 06 ST

کانکتور مخابراتی 2.54mm

6

1200

PDF 2510 06 ST
2510 06 RA

2510 06 RA

کانکتور مخابراتی 2.54mm

6

1200

PDF 2510 06 RA
2510 06 Female

2510 06 Female

کانکتور مخابراتی 2.54mm

6

660

PDF 2510 06 Female
ATX 2*3 RA

ATX 2*3 RA

کانکتور ATX 4.2mm

6

3600

PDF ATX 2*3 RA
ATX 2*3 ST

ATX 2*3 ST

کانکتور ATX 4.2mm

6

3300

PDF ATX 2*3 ST
ATX 2*3 Female

ATX 2*3 Female

کانکتور ATX 4.2mm

6

2400

PDF ATX 2*3 Female
ATX 6+2 Female

ATX 6+2 Female

کانکتور ATX 4.2mm

8

8000

ATX 6+2 Female
PHSD 2*5 AW

PHSD 2*5 AW

کانکتور PHSD 2.00MM

10

5000

PDF PHSD 2*5 AW
PHSD 2*5 A

PHSD 2*5 A

کانکتور PHSD 2.00MM

10

5000

PDF PHSD 2*5 A
PHSD 2*7 AW

PHSD 2*7 AW

کانکتور PHSD 2.00MM

14

7000

PDF PHSD 2*7 AW
PHSD 2*7 A

PHSD 2*7 A

کانکتور PHSD 2.00MM

14

7000

PDF PHSD 2*7 A
PHSD 2*8 AW

PHSD 2*8 AW

کانکتور PHSD 2.00MM

16

8000

PDF PHSD 2*8 AW
PHSD 2*9 AW

PHSD 2*9 AW

کانکتور PHSD 2.00MM

18

9000

PDF PHSD 2*9 AW
PHSD 2*9 A

PHSD 2*9 A

کانکتور PHSD 2.00MM

18

9000

PDF PHSD 2*9 A
PHSD 2*10 AW

PHSD 2*10 AW

کانکتور PHSD 2.00MM

20

10000

PDF PHSD 2*10 AW
PHSD 2*10 A

PHSD 2*10 A

کانکتور PHSD 2.00MM

20

10000

PDF PHSD 2*10 A
PHSD 2*12 AW

PHSD 2*12 AW

کانکتور PHSD 2.00MM

24

12000

PDF PHSD 2*12 AW
PHSD 2*12 A

PHSD 2*12 A

کانکتور PHSD 2.00MM

24

12000

PDF PHSD 2*12 A
HY Terminal

HY Terminal پین کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

پین :
نقشه فنی:
Xh Terminal

Xh Terminal پین کانکتور دزدگیری 2.5mm

پین :
نقشه فنی:
ATX Terminal male

ATX Terminal male پین کانکتور ATX 4.2mm

پین :
نقشه فنی:
ATX Terminal Female

ATX Terminal Female پین کانکتور ATX 4.2mm

پین :
نقشه فنی:
2510 Terminal

2510 Terminal پین کانکتور مخابراتی2.54mm

پین :
نقشه فنی:
mini ATX Female Terminal

mini ATX Female Terminal پین کانکتور miniATX3.00mm

پین :
نقشه فنی:
PH Terminal

PH Terminal پین کانکتورمینیاتوری 2.00mm

پین :
نقشه فنی:
XH 04 FEMALE

XH 04 FEMALE کانکتور دزدگیری 2.5mm

پین : 4
نقشه فنی:
XH 04 ST

XH 04 ST کانکتور دزدگیری 2.5mm

پین : 4
نقشه فنی:
ATX 2*2 Female

ATX 2*2 Female کانکتور ATX 4.2mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*2

mini ATX Female wire 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
2510 04 ST

2510 04 ST کانکتور مخابراتی 2.54mm

پین : 4
نقشه فنی:
 2510 04 RA

2510 04 RA کانکتور مخابراتی 2.54mm

پین : 4
نقشه فنی:
2510 04 Female

2510 04 Female کانکتور مخابراتی 2.54mm

پین : 4
نقشه فنی:
PH 04 ST

PH 04 ST کانکتورمینیاتوری 2.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
PH 04 FEMALE

PH 04 FEMALE کانکتورمینیاتوری 2.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
HY 04 ST

HY 04 ST کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
HY 04 Female

HY 04 Female کانکتور مینیاتوری قفلدار 2.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
2510 06 ST

2510 06 ST کانکتور مخابراتی 2.54mm

پین : 6
نقشه فنی:
2510 06 RA

2510 06 RA کانکتور مخابراتی 2.54mm

پین : 6
نقشه فنی:
2510 06 Female

2510 06 Female کانکتور مخابراتی 2.54mm

پین : 6
نقشه فنی:
ATX 2*3 RA

ATX 2*3 RA کانکتور ATX 4.2mm

پین : 6
نقشه فنی:
ATX 2*3 ST

ATX 2*3 ST کانکتور ATX 4.2mm

پین : 6
نقشه فنی:
ATX 2*3 Female

ATX 2*3 Female کانکتور ATX 4.2mm

پین : 6
نقشه فنی:
ATX 6+2 Female

ATX 6+2 Female کانکتور ATX 4.2mm

پین : 8
نقشه فنی:
PHSD 2*5 AW

PHSD 2*5 AW کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 10
نقشه فنی:
PHSD 2*5 A

PHSD 2*5 A کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 10
نقشه فنی:
PHSD 2*7 AW

PHSD 2*7 AW کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 14
نقشه فنی:
PHSD 2*7 A

PHSD 2*7 A کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 14
نقشه فنی:
PHSD 2*8 AW

PHSD 2*8 AW کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 16
نقشه فنی:
PHSD 2*9 AW

PHSD 2*9 AW کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 18
نقشه فنی:
PHSD 2*9 A

PHSD 2*9 A کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 18
نقشه فنی:
PHSD 2*10 AW

PHSD 2*10 AW کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 20
نقشه فنی:
PHSD 2*10 A

PHSD 2*10 A کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 20
نقشه فنی:
PHSD 2*12 AW

PHSD 2*12 AW کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 24
نقشه فنی:
PHSD 2*12 A

PHSD 2*12 A کانکتور PHSD 2.00MM

پین : 24
نقشه فنی:
×