آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
Mini Jumper 1.27 mm

Mini Jumper 1.27 mm

کانکتور مینی جامپر 1.27 mm

Mini Jumper 1.27 mm
Mini Jumper 2.00 mm

Mini Jumper 2.00 mm

کانکتور مینی جامپر 2.00mm

Mini Jumper 2.00 mm
Mini Jumper 2.54 mm

Mini Jumper 2.54 mm

کانکتور مینی جامپر 2.54mm

250

Mini Jumper 2.54 mm
Mini Jumper 1.27 mm

Mini Jumper 1.27 mm کانکتور مینی جامپر 1.27 mm

پین :
نقشه فنی:
Mini Jumper 2.00 mm

Mini Jumper 2.00 mm کانکتور مینی جامپر 2.00mm

پین :
نقشه فنی:
Mini Jumper 2.54 mm

Mini Jumper 2.54 mm کانکتور مینی جامپر 2.54mm

پین :
نقشه فنی:
×