آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic

865000

آچار پرس پروسکیت کانکتور IDC , DIDC

6PK-214

6PK-214

1400000

سیم لخت کن کلاغی پروسکیت (TAIWAN)

808-080

808-080

600000

سیم لخت کن کلاغی پروسکیت (CHINA)

CP-080E

CP-080E

435000

سیم لخت کن کلاغی پروسکیت (TAIWAN)

8PK-3162

8PK-3162

2500000

آچار پرس پروسکیت کانکتور CH, L6.2, L6.3, کولری

608-384N

608-384N

90000

کف چین

DTEC DT-109

DTEC DT-109

150000

قلع کش بزرگ

GOOT GS-100

GOOT GS-100

220000

غلاف بردار سیم و کابل پروسکیت (TAIWAN)

8PK-CT001

8PK-CT001

435000

سیم لخت کن پروسکیت (TAIWAN)

8PK-3161

8PK-3161

435000

سیم لخت کن پروسکیت (TAIWAN)

8PK-3163

8PK-3163

135000

فاز متر پروسکیت TEST AC/DC 110-250V

SD-328H

SD-328H

360000

دم باریک پروسکیت (TAIWAN)

PM-746

PM-746

360000

دم باریک پروسکیت (TAIWAN)

PM-736

PM-736

420000

پک قاب باز کن پروسکیت (TAIWAN)

1PK-3179

1PK-3179

325000

قلع کش پروسکیت (TAIWAN)

8PK-366N-G

8PK-366N-G

900000

هویه 40 وات پروسکیت (TAIWAN)

SI-124B-40

SI-124B-40

1200000

هویه 100 وات پروسکیت (TAIWAN)

SI-124B-100

SI-124B-100

600000

هویه 40 وات پروسکیت (CHINA)

8PK-S120NB-40

8PK-S120NB-40

2000000

آچار پرس کولری پروسکیت (TAIWAN)

6PK-230C

6PK-230C

2000000

آچار پرس پروسکیت (TAIWAN)

6PK-301E

6PK-301E

2000000

آچار پرس رنگی زن پروسکیت (TAIWAN)

6PK-301H

6PK-301H

410000

کف چین پروسکیت (TAIWAN)

8PK-101D

8PK-101D

230000

پنس پروسکیت (TAIWAN)

1PK-123T

1PK-123T

170000

پنس پروسکیت (TAIWAN)

1PK-101T

1PK-101T

170000

پنس پروسکیت (TAIWAN)

1PK-117T

1PK-117T

85000

نوک هویه 40 وات

SI-S120T-4SB

SI-S120T-4SB

110000

نوک هویه 60 وات

SI-S120T-6SB

SI-S120T-6SB

170000

پنس پروسکیت (TAIWAN)

1PK-104T

1PK-104T

290000

پیچ گوشتی ساعتی پروسکیت (TAIWAN)

8PK-2061

8PK-2061

340000

پاک کننده نوک هویه پروسکیت (Chaina)

SH-1025

SH-1025

540000

پک پنس پروسکیت (TAIWAN)

808-389

808-389

2000000

آچار پرس BNC پروسکیت (TAIWAN)

YAC-3

YAC-3

160000

روغن لحیم پروسکیت (TAIWAN)

8S005

8S005

360000

سیم چین پروسکیت (TAIWAN)

PM-737

PM-737

1500000

آچار پرس مینیاتوری ، دزدگیری

IWISS SN-01BM

IWISS SN-01BM

1800000

1

آچار پرس همه کاره برای تمام پینها

IWISS SN-2549

IWISS SN-2549

200000

1

سیم لخت کن کلاغی

DT-318

DT-318

1350000

1

آچار پرس همه کاره برای تمام پین ها

Tu-190-12

Tu-190-12

1200000

1

آچار پرس مینیاتوری ، دزدگیری

TU-190-08

TU-190-08

480000

1

آچار پرس وایرشو پروسکیت (TAIWAN)

8PK-313B

8PK-313B

2700000

1

پرس پین های مینیاتوری(PH-FH-ZH-SH) ، دزدگیری

IWS-3220M

IWS-3220M

600000

1

آچار پرس کانکتور IDC , DIDC

TU-214

TU-214
6PK-214

6PK-214 آچار پرس پروسکیت کانکتور IDC , DIDC

پین :
نقشه فنی:
808-080

808-080 سیم لخت کن کلاغی پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
CP-080E

CP-080E سیم لخت کن کلاغی پروسکیت (CHINA)

پین :
نقشه فنی:
8PK-3162

8PK-3162 سیم لخت کن کلاغی پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
608-384N

608-384N آچار پرس پروسکیت کانکتور CH, L6.2, L6.3, کولری

پین :
نقشه فنی:
DTEC DT-109

DTEC DT-109 کف چین

پین :
نقشه فنی:
GOOT GS-100

GOOT GS-100 قلع کش بزرگ

پین :
نقشه فنی:
8PK-CT001

8PK-CT001 غلاف بردار سیم و کابل پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
8PK-3161

8PK-3161 سیم لخت کن پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
8PK-3163

8PK-3163 سیم لخت کن پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
SD-328H

SD-328H فاز متر پروسکیت TEST AC/DC 110-250V

پین :
نقشه فنی:
PM-746

PM-746 دم باریک پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
PM-736

PM-736 دم باریک پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
1PK-3179

1PK-3179 پک قاب باز کن پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
8PK-366N-G

8PK-366N-G قلع کش پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
SI-124B-40

SI-124B-40 هویه 40 وات پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
SI-124B-100

SI-124B-100 هویه 100 وات پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
8PK-S120NB-40

8PK-S120NB-40 هویه 40 وات پروسکیت (CHINA)

پین :
نقشه فنی:
6PK-230C

6PK-230C آچار پرس کولری پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
6PK-301E

6PK-301E آچار پرس پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
6PK-301H

6PK-301H آچار پرس رنگی زن پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
8PK-101D

8PK-101D کف چین پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
1PK-123T

1PK-123T پنس پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
1PK-101T

1PK-101T پنس پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
1PK-117T

1PK-117T پنس پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
SI-S120T-4SB

SI-S120T-4SB نوک هویه 40 وات

پین :
نقشه فنی:
SI-S120T-6SB

SI-S120T-6SB نوک هویه 60 وات

پین :
نقشه فنی:
1PK-104T

1PK-104T پنس پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
8PK-2061

8PK-2061 پیچ گوشتی ساعتی پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
SH-1025

SH-1025 پاک کننده نوک هویه پروسکیت (Chaina)

پین :
نقشه فنی:
808-389

808-389 پک پنس پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
YAC-3

YAC-3 آچار پرس BNC پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
8S005

8S005 روغن لحیم پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
PM-737

PM-737 سیم چین پروسکیت (TAIWAN)

پین :
نقشه فنی:
IWISS SN-01BM

IWISS SN-01BM آچار پرس مینیاتوری ، دزدگیری

پین :
نقشه فنی:
IWISS SN-2549

IWISS SN-2549 آچار پرس همه کاره برای تمام پینها

پین : 1
نقشه فنی:
DT-318

DT-318 سیم لخت کن کلاغی

پین : 1
نقشه فنی:
Tu-190-12

Tu-190-12 آچار پرس همه کاره برای تمام پین ها

پین : 1
نقشه فنی:
TU-190-08

TU-190-08 آچار پرس مینیاتوری ، دزدگیری

پین : 1
نقشه فنی:
8PK-313B

8PK-313B آچار پرس وایرشو پروسکیت (TAIWAN)

پین : 1
نقشه فنی:
IWS-3220M

IWS-3220M پرس پین های مینیاتوری(PH-FH-ZH-SH) ، دزدگیری

پین : 1
نقشه فنی:
TU-214

TU-214 آچار پرس کانکتور IDC , DIDC

پین : 1
نقشه فنی:

Contact Us:

Manager:

مدیریت : رضا صدقی تبار

Tel:

66757284-66735682

Fax:

+982166750801

Cell Phone:

+982166750802

Email:

Asaelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram

AsA Electronic