آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic

سبد خرید خالی می باشد

#عنوانتعدادواحدجمع#
 mini ATX male Terminal

mini ATX male Terminal

پین کانکتور miniATX

400

 mini ATX male Terminal
mini ATX Female Terminal

mini ATX Female Terminal

پین کانکتور miniATX

400

mini ATX Female Terminal
mini ATX Female wire 1*2

mini ATX Female wire 1*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

2

1000

mini ATX Female wire 1*2
mini ATX RA 2*1

mini ATX RA 2*1

کانکتور mini ATX 3.00mm

2

1400

PDF mini ATX RA 2*1
mini ATX Female wire 2*1

mini ATX Female wire 2*1

کانکتور mini ATX 3.00mm

2

1000

PDF mini ATX Female wire 2*1
mini ATX ST 2*1

mini ATX ST 2*1

کانکتور mini ATX 3.00mm

2

1200

PDF mini ATX ST 2*1
mini ATX male wire 2*1

mini ATX male wire 2*1

کانکتور mini ATX 3.00mm

2

900

PDF mini ATX male wire 2*1
mini ATX male wire 2*2

mini ATX male wire 2*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

4

1800

PDF mini ATX male wire 2*2
mini ATX ST 2*2

mini ATX ST 2*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

4

2400

PDF mini ATX ST 2*2
mini ATX Female wire 2*2

mini ATX Female wire 2*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

4

1600

PDF mini ATX Female wire 2*2
mini ATX RA 2*2

mini ATX RA 2*2

کانکتور mini ATX 3.00mm

4

2800

PDF mini ATX RA 2*2
mini ATX RA 2*3

mini ATX RA 2*3

کانکتور mini ATX 3.00mm

6

4200

PDF mini ATX RA 2*3
mini ATX Female wire 2*3

mini ATX Female wire 2*3

کانکتور mini ATX 3.00mm

6

2400

PDF mini ATX Female wire 2*3
mini ATX ST 2*3

mini ATX ST 2*3

کانکتور mini ATX 3.00mm

6

2700

PDF mini ATX ST 2*3
mini ATX male wire 2*3

mini ATX male wire 2*3

کانکتور mini ATX 3.00mm

6

2700

PDF mini ATX male wire 2*3
mini ATX male wire 2*4

mini ATX male wire 2*4

کانکتور mini ATX 3.00mm

8

3600

PDF mini ATX male wire 2*4
mini ATX ST 2*4

mini ATX ST 2*4

کانکتور mini ATX 3.00mm

8

4800

PDF mini ATX ST 2*4
mini ATX Female wire 2*4

mini ATX Female wire 2*4

کانکتور mini ATX 3.00mm

8

3200

PDF mini ATX Female wire 2*4
mini ATX RA 2*4

mini ATX RA 2*4

کانکتور mini ATX 3.00mm

8

4800

PDF mini ATX RA 2*4
mini ATX RA 2*5

mini ATX RA 2*5

کانکتور mini ATX 3.00mm

10

6000

PDF mini ATX RA 2*5
mini ATX Female wire 2*5

mini ATX Female wire 2*5

کانکتور mini ATX 3.00mm

10

4000

PDF mini ATX Female wire 2*5
mini ATX ST 2*5

mini ATX ST 2*5

کانکتور mini ATX 3.00mm

10

4500

PDF mini ATX ST 2*5
mini ATX male wire 2*5

mini ATX male wire 2*5

کانکتور mini ATX 3.00mm

10

4500

PDF mini ATX male wire 2*5
mini ATX male wire 2*6

mini ATX male wire 2*6

کانکتور mini ATX 3.00mm

12

5400

PDF mini ATX male wire 2*6
mini ATX Female wire 2*6

mini ATX Female wire 2*6

کانکتور mini ATX 3.00mm

12

4800

PDF mini ATX Female wire 2*6
mini ATX RA 2*6

mini ATX RA 2*6

کانکتور mini ATX 3.00mm

12

7200

PDF mini ATX RA 2*6
mini ATX ST 2*6

mini ATX ST 2*6

کانکتور mini ATX 3.00mm

12

5400

PDF mini ATX ST 2*6
mini ATX RA 2*7

mini ATX RA 2*7

کانکتور mini ATX 3.00mm

14

8400

PDF mini ATX RA 2*7
mini ATX Female wire 2*7

mini ATX Female wire 2*7

کانکتور mini ATX 3.00mm

14

5600

PDF mini ATX Female wire 2*7
mini ATX male wire 2*7

mini ATX male wire 2*7

کانکتور mini ATX 3.00mm

14

6300

PDF mini ATX male wire 2*7
mini ATX ST 2*7

mini ATX ST 2*7

کانکتور mini ATX 3.00mm

14

6300

PDF mini ATX ST 2*7
mini ATX ST 2*8

mini ATX ST 2*8

کانکتور mini ATX 3.00mm

16

7200

PDF mini ATX ST 2*8
mini ATX male wire 2*8

mini ATX male wire 2*8

کانکتور mini ATX 3.00mm

16

7200

PDF mini ATX male wire 2*8
mini ATX Female wire 2*8

mini ATX Female wire 2*8

کانکتور mini ATX 3.00mm

16

6400

PDF mini ATX Female wire 2*8
mini ATX RA 2*8

mini ATX RA 2*8

کانکتور mini ATX 3.00mm

16

9600

PDF mini ATX RA 2*8
mini ATX RA 2*9

mini ATX RA 2*9

کانکتور mini ATX 3.00mm

18

10800

PDF mini ATX RA 2*9
mini ATX Female wire 2*9

mini ATX Female wire 2*9

کانکتور mini ATX 3.00mm

18

7200

PDF mini ATX Female wire 2*9
mini ATX male wire 2*9

mini ATX male wire 2*9

کانکتور mini ATX 3.00mm

18

8100

PDF mini ATX male wire 2*9
mini ATX ST 2*9

mini ATX ST 2*9

کانکتور mini ATX 3.00mm

18

8100

PDF mini ATX ST 2*9
mini ATX ST 2*10

mini ATX ST 2*10

کانکتور mini ATX 3.00mm

20

9000

PDF mini ATX ST 2*10
mini ATX male wire 2*10

mini ATX male wire 2*10

کانکتور mini ATX 3.00mm

20

9000

PDF mini ATX male wire 2*10
mini ATX Female wire 2*10

mini ATX Female wire 2*10

کانکتور mini ATX 3.00mm

20

8000

PDF mini ATX Female wire 2*10
mini ATX RA 2*10

mini ATX RA 2*10

کانکتور mini ATX 3.00mm

20

12000

PDF mini ATX RA 2*10
mini ATX RA 2*11

mini ATX RA 2*11

کانکتور mini ATX 3.00mm

22

13200

PDF mini ATX RA 2*11
mini ATX Female wire 2*11

mini ATX Female wire 2*11

کانکتور mini ATX 3.00mm

22

8800

PDF mini ATX Female wire 2*11
mini ATX male wire 2*11

mini ATX male wire 2*11

کانکتور mini ATX 3.00mm

22

9900

PDF mini ATX male wire 2*11
mini ATX ST 2*11

mini ATX ST 2*11

کانکتور mini ATX 3.00mm

22

12100

PDF mini ATX ST 2*11
mini ATX ST 2*12

mini ATX ST 2*12

کانکتور mini ATX 3.00mm

24

10800

PDF mini ATX ST 2*12
mini ATX male wire 2*12

mini ATX male wire 2*12

کانکتور mini ATX 3.00mm

24

10800

PDF mini ATX male wire 2*12
mini ATX Female wire 2*12

mini ATX Female wire 2*12

کانکتور mini ATX 3.00mm

24

9600

PDF mini ATX Female wire 2*12
mini ATX RA 2*12

mini ATX RA 2*12

کانکتور mini ATX 3.00mm

24

14400

PDF mini ATX RA 2*12
 mini ATX male Terminal

mini ATX male Terminal پین کانکتور miniATX

پین :
نقشه فنی:
mini ATX Female Terminal

mini ATX Female Terminal پین کانکتور miniATX

پین :
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 1*2

mini ATX Female wire 1*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*1

mini ATX RA 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*1

mini ATX Female wire 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*1

mini ATX ST 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*1

mini ATX male wire 2*1 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 2
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*2

mini ATX male wire 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*2

mini ATX ST 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*2

mini ATX Female wire 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*2

mini ATX RA 2*2 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 4
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*3

mini ATX RA 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*3

mini ATX Female wire 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*3

mini ATX ST 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*3

mini ATX male wire 2*3 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 6
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*4

mini ATX male wire 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*4

mini ATX ST 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*4

mini ATX Female wire 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*4

mini ATX RA 2*4 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 8
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*5

mini ATX RA 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*5

mini ATX Female wire 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*5

mini ATX ST 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*5

mini ATX male wire 2*5 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 10
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*6

mini ATX male wire 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*6

mini ATX Female wire 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*6

mini ATX RA 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*6

mini ATX ST 2*6 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 12
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*7

mini ATX RA 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*7

mini ATX Female wire 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*7

mini ATX male wire 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*7

mini ATX ST 2*7 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 14
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*8

mini ATX ST 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*8

mini ATX male wire 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*8

mini ATX Female wire 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*8

mini ATX RA 2*8 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 16
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*9

mini ATX RA 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*9

mini ATX Female wire 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*9

mini ATX male wire 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*9

mini ATX ST 2*9 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 18
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*10

mini ATX ST 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*10

mini ATX male wire 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*10

mini ATX Female wire 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*10

mini ATX RA 2*10 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 20
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*11

mini ATX RA 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*11

mini ATX Female wire 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*11

mini ATX male wire 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*11

mini ATX ST 2*11 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 22
نقشه فنی:
mini ATX ST 2*12

mini ATX ST 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:
mini ATX male wire 2*12

mini ATX male wire 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:
mini ATX Female wire 2*12

mini ATX Female wire 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:
mini ATX RA 2*12

mini ATX RA 2*12 کانکتور mini ATX 3.00mm

پین : 24
نقشه فنی:
×