آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic
MICRO D SUB FEMALE 9 PIN

MICRO D SUB FEMALE 9 PIN

MD-09F2-01

9

1100000

PDF MICRO D SUB FEMALE 9 PIN
MICRO D SUB MALE  9 PIN

MICRO D SUB MALE 9 PIN

MD-09M2-04

9

1100000

PDF MICRO D SUB MALE  9 PIN
MICRO D SUB MALE 15 PIN

MICRO D SUB MALE 15 PIN

MD-15M1-01

15

1300000

PDF MICRO D SUB MALE 15 PIN
MICRO D SUB FEMALE 15 PIN

MICRO D SUB FEMALE 15 PIN

MD-15F1-01

15

1300000

PDF MICRO D SUB FEMALE 15 PIN
MICRO D SUB FEMALE 25 PIN

MICRO D SUB FEMALE 25 PIN

MD-25F2-01

25

1600000

PDF MICRO D SUB FEMALE 25 PIN
MICRO D SUB MALE 25 PIN

MICRO D SUB MALE 25 PIN

MD25-M2-01

25

1600000

PDF MICRO D SUB MALE 25 PIN
×