آسا الکترونیک

واردات ، تهیه و توزیع انواع : کانکتور ، ابزار و قطعات الکترونیک

AsA Electronic

2700000

پرس پین های مینیاتوری(PH-FH-ZH-SH) ، دزدگیری

IWS-3220M

IWS-3220M

1500000

آچار پرس مینیاتوری ، دزدگیری

IWISS SN-01BM

IWISS SN-01BM

1800000

آچار پرس همه کاره برای تمام پینها

IWISS SN-2549

IWISS SN-2549

آچار پرس کابلشو 6-38

HS-38

HS-38

435000

آچار پرس کانکتور IDC , DIDC

DTEC DT-214 IDC

DTEC DT-214 IDC

سیم لخت کن کلاغی

DT-318

DT-318

375000

آچار پرس سرسیم

DTEC DT-301E

DTEC DT-301E

375000

آچار پرس سرسیم

DTEC DT-301S

DTEC DT-301S

195000

آچار پرس سرسیم

DTEC DT-202B

DTEC DT-202B

75000

کف چین

DTEC DT-109

DTEC DT-109

480000

آچار پرس سرسیم وایرشو

DTEC DT8 6-4

DTEC DT8 6-4

160000

هویه قلمی 40 وات

DTEC DT-802 40W

DTEC DT-802  40W

170000

هویه قلمی 60 وات

DTEC DT-802 60W

DTEC DT-802  60W

140000

قلع کش بزرگ

GOOT GS-100

GOOT GS-100

100000

قلع کش کوچک

GOOT GS-104

GOOT GS-104

75000

کف چین پلاتو

PLATO 170

PLATO 170

سیم لخت کن اتومات (JAPAN)

3000B

3000B
IWS-3220M

IWS-3220M پرس پین های مینیاتوری(PH-FH-ZH-SH) ، دزدگیری

پین :
نقشه فنی:
IWISS SN-01BM

IWISS SN-01BM آچار پرس مینیاتوری ، دزدگیری

پین :
نقشه فنی:
IWISS SN-2549

IWISS SN-2549 آچار پرس همه کاره برای تمام پینها

پین :
نقشه فنی:
HS-38

HS-38 آچار پرس کابلشو 6-38

پین :
نقشه فنی:
DTEC DT-214 IDC

DTEC DT-214 IDC آچار پرس کانکتور IDC , DIDC

پین :
نقشه فنی:
DT-318

DT-318 سیم لخت کن کلاغی

پین :
نقشه فنی:
DTEC DT-301E

DTEC DT-301E آچار پرس سرسیم

پین :
نقشه فنی:
DTEC DT-301S

DTEC DT-301S آچار پرس سرسیم

پین :
نقشه فنی:
DTEC DT-202B

DTEC DT-202B آچار پرس سرسیم

پین :
نقشه فنی:
DTEC DT-109

DTEC DT-109 کف چین

پین :
نقشه فنی:
DTEC DT8 6-4

DTEC DT8 6-4 آچار پرس سرسیم وایرشو

پین :
نقشه فنی:
DTEC DT-802  40W

DTEC DT-802 40W هویه قلمی 40 وات

پین :
نقشه فنی:
DTEC DT-802  60W

DTEC DT-802 60W هویه قلمی 60 وات

پین :
نقشه فنی:
GOOT GS-100

GOOT GS-100 قلع کش بزرگ

پین :
نقشه فنی:
GOOT GS-104

GOOT GS-104 قلع کش کوچک

پین :
نقشه فنی:
PLATO 170

PLATO 170 کف چین پلاتو

پین :
نقشه فنی:
3000B

3000B سیم لخت کن اتومات (JAPAN)

پین :
نقشه فنی:

Contact Us:

Manager:

مدیریت : رضا صدقی تبار

Tel:

66757284-66735682

Fax:

+982166750801

Cell Phone:

+982166750802

Email:

Asaelec@yahoo.com

WebSite:

www.AsA-elec.com

Instant Chat:

QQ Skype WeChat

FaceBook GooglePlus Linkdin Telegram Instagram

AsA Electronic